..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

1.ด้านกายภาพ PDF Print E-mail

    1.ด้านกายภาพ

   จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ทิศเหนือติดจังหวัดกาฬสินธุ์และมุกดาหาร
 
- ทิศใต้ติดจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
 
- ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธร
 
- ทิศตะวันตกติดจังหวัดมหาสารคาม
      อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ ระยะทาง 512 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,156 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของภาค  จัดเป็นลำดับที่ 10 ของภาค  และลำดับที่ 23 ของประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และมีภูเขาเตี้ยๆ  ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางด้านใต้เป็นที่ราบและแอ่งอยู่ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้  สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 130 - 160 เมตร  สภาพภูมิอากาศ มี
3 ฤดู  ฤดูร้อนมีอากาศร้อนและแห้งแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส  ฤดูฝนมีฝนตกไม่สม่ำเสมอระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,200 มิลลิเมตรต่อปี 
ฤดูหนาวมีอากาศเย็นระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคม