-ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เมืองร้อยเอ็ด เมืองที่มีแต่รอยยิ้ม-

-ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เมืองร้อยเอ็ด เมืองที่มีแต่รอยยิ้ม-

โดยการนำของ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวร้อยเอ็ด “มนต์เสน่ห์เมืองร้อยเอ็ด”

(FASCINATING OF ROIET)  เมืองที่มีแต่รอยยิ้ม  สิ่งแรกที่ชาวร้อยเอ็ดจะมอบให้ทุกท่าน ที่มาเยี่ยมเยือนร้อยเอ็ด ด้วยความประทับใจ

 

คุณสามารถ ติดต่อสอบถาม ข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือได้ที่นี่ หรือ โทร 043511660

หรือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 043-519165

 

 

 

Comments

comments