ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

airport_roei_et

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด หรือ สนามบินร้อยเอ็ด (อังกฤษ: Roi Et Airport) ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง (ทางหลวงหมายเลข 2044) ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม[1] ประกอบด้วยอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 3,013 ตารางเมตร ประตูผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอยู่ชั้นเดียวกัน ทางวิ่ง (รันเวย์) 45 x 2,100 เมตร ลานจอดเครื่องบินขนาด 85 x 324 เมตร ซึ่งรองรับเครื่องบินขนาดโบอิ้ง 737 ได้ 2 เครื่อง หรือเครื่องบินขนาดเล็ก ATR 72- ได้ 2 เครื่อง หรือ เฮลิคอปเตอร์ 4 เครื่อง เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร และมุกดาหาร ปัจจุบันมีสายการบินที่ให้บริการ 1 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน (ช่วงเช้า และช่วงดึก) และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย จะเปิดเที่ยวบินดอนเมือง-ร้อยเอ็ด ในเดือนมกราคม 2558 นี้ โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส A 320 ความจุ 180 ที่นั่ง มาทำการบินช่วงเช้าแต่ยังไม่กำหนดเวลา จากนั้นมีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินในช่วงเย็นอีกเที่ยว

ประวัติ

เดิมจังหวัดร้อยเอ็ด มีสนามบินทหารซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพบก มีทางวิ่งกว้าง 30 เมตร ยาว 800 เมตร ผิวทางวิ่งเป็นลูกรัง ทิศทางของทางวิ่ง N 10 W . ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีปลายทางวิ่งห่างจากเขตชุมชนประมาณ 150 เมตรไม่สามารถพัฒนาให้เป็นสนามบินพาณิชย์ได้ เนื่องจากอยู่ใกล้เมืองมากเกินไป สถานที่คับแคบและมีตึกสูง จากแผนพัฒนาสนามบินภูมิภาคกรมการขนส่งทางอากาศ( พ . ศ . 2530 – 2540) ได้สำรวจพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร และมุกดาหาร ยังไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการทางด้านการบินพาณิชย์ โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดมีสภาพทางภูมิศาสตร์ และโครงข่ายการคมนาคมทางบกเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดดังกล่าวข้างต้น มีศักยภาพและปริมาณจราจรเพียงพอที่จะพัฒนาให้มีสนามบินพาณิชย์เพื่ออำนวย ความสะดวกในการเดินทางของประชาชนได้ และหากมีสนามบินพาณิชย์ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะมีพื้นที่บริการของสนามบินครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงถึง 4 จังหวัด ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ก่อสร้างท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532

CONTACT

  • Address 135 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Comments

comments

Leave a Reply

*