Print..
หน้าหลัก D O C U M E N T S - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

D O C U M E N T S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 30 สิงหาคม 2565 admin101 112 รายละเอียด...
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 250,000 ฟอง 10 มกราคม 2566 tom_it 96 รายละเอียด...
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 4 เครื่อง 27 มกราคม 2565 admin101 88 รายละเอียด...
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 เครื่อง 17 กุมภาพันธ์ 2566 admin101 81 รายละเอียด...
5 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 20 มีนาคม 2566 admin101 73 รายละเอียด...
6 แผนเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล (รพ.รอ.) 31 มีนาคม 2566 admin101 75 รายละเอียด...
7 แผนจ้างเหมาดูแลและซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (รพ.รอ.) 4 เมษายน 2566 admin101 76 รายละเอียด...
8 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (รพ.รอ.) 4 เมษายน 2566 admin101 71 รายละเอียด...
9 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (รพ.รอ.) 31 มีนาคม 2566 admin101 69 รายละเอียด...
10 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข็มพลาสติก จำนวน 8 รายการ 24 มีนาคม 2566 admin101 82 รายละเอียด...