Print..
หน้าหลัก D O C U M E N T S - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

D O C U M E N T S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 97 รายละเอียด...
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 103 รายละเอียด...
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 75 รายละเอียด...
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2565 28 มีนาคม 2566 tom_it 108 รายละเอียด...
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565 28 มีนาคม 2566 tom_it 85 รายละเอียด...
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2565 29 มีนาคม 2566 tom_it 80 รายละเอียด...