Print..
หน้าหลัก D O C U M E N T S - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

D O C U M E N T S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 10 เมษายน 2566 admin101 197 รายละเอียด...
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง 5 เมษายน 2566 tom_it 259 รายละเอียด...
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2566 tom_it 229 รายละเอียด...