เอกสารเผยแพร่อาเซียน

IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC Read More...
0060971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
3
17
60905
42
298
60971

Your IP: 34.239.172.52
Server Time: 2020-04-07 13:37:50

 

 
 

RoiEtPSO1L.jpg (79478 bytes)

 
  .ข้อมูล    เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)      
ข้าวหอมมะลิจัดได้ว่าเป็นสินค้าทางเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งอยู่ในบริเวณตอนล่างของจังหวัด ในเขตพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย อ.สุวรรณภูมิ อ.โพน ทราย และอ.ปทุมรัตต์ ถือได้ว่าเป็นข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุด และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ต้องการของ ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ
 
  .ผู้ผลิต (Producers)                                        Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "ข้าวหอมมะลิ" จังหวัดร้อยเอ็ด      
  ผู้ผลิตและสินค้า (Producer & Products) ที่อยู่ (Address) โทรศัพท์ (Telephone)
1 กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีสว่าง 25  หมู่ 11 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 081871 7553
2 กลุ่มอาชีพข้าวหอมมะลิ         56 หมู่ 10 บ้านดงเกลือ ตำบลคูเมือง  อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 08 9842 5507
3 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด        จำกัด 82  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง    จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 081965 4237, 08 1975 3422
4 กลุ่มแปรรูปข้าว 44 หมู่ 8 บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร   อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 043        551452
5 กลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิ หมู่ 14 บ้านหินกอง ตำบลหินกอง  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 043 581638
6 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ,ข้าวซ้อมมือ         หมู่  10 บ้านสังข์ใหญ่ ตำบลทุ่งกุลา   อำเภอสุวรรณภูมิ        จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 08 9937 6304
7 กลุ่มเกษตรกรพักชำระหนี้ผู้ผลิตข้าว 110  หมู่ 4 บ้านเล้า ตำบลหนองแก้ว   อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 08 9517 3807

ลิงค์น่าสนใจ