เอกสารเผยแพร่อาเซียน

IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC Read More...
0060169
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
15
60098
151
370
60169

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-21 03:22:19

โอกาสการลงทุนใน สปป.ลาว

          ปัจจุบันไทยและสปป.ลาว  มีการค้าขายต่อกันมากกว่า 160,000 ล้านบาท เราจะไปดูว่าช่องทางการทำ   การค้าและการลงทุนใน สปป.ลาวนั้นเป็นอย่างไรบ้าง 
        การที่นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่มองว่า สปป.ลาว เป็นตลาดเล็ก มีประชาการน้อยเพียง 6,500,000 คนนั้น เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมาก เพราะจริงๆแล้วถ้ามองให้ไกล หลังเปิด AEC แล้ว ประชากรจะรวมกันเป็น 600 ล้านคน นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังมีชายแดนติดกับ 5 ประเทศ คือ 

 จีน เวียดนาม กัมพูชา พม่า และประเทศไทยของเราเอง ปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ1 ของ  สปป.ลาว โดยสินค้าไทยมีส่วนแบ่งในการตลาดใน สปป.ลาว       ถึง 67% นอกนั้นเป็นสินค้าจากจีน 17% เวียดนาม 8% เกาหลีใต้ 3% และญี่ปุ่น 2% แม้ว่าไทยเราจะทำการค้าขายกับ สปป.ลาวมากเป็นอันดับ1 แต่คนไทยที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ณ ปัจจุบันยังมีไม่มาก ในอนาคตถ้ามี   นักลงทุนจากประเทศอื่นๆ เข้าไปลงทุนผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับไทยแต่มีราคาถูกกว่า ก็จะทำให้สินค้าไทยสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ดังนั้นผู้ประกอบการของไทยควรพิจารณาย้ายฐานการผลิตสินค้าเข้าไปผลิตใน สปป.ลาว เพราะนอกจากจะขายใน สปป.ลาวแล้ว ยังสามารถส่งไปขายที่จีนและเวียดนามได้อีกด้วย สำหรับโอกาสการค้าการลงทุนของนักลงทุน ที่จะเข้าลงทุนใน สปป.ลาว มี 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยประเภทแรก รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาและสุขภาพ เช่น ใครจะมาสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาล      ก็จะได้สิทธิพิเศษเรื่องการสัมปทานและสิทธิพิเศษด้านภาษี ประเภทที่2 คือ  รัฐบาล สปป.ลาว มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการลงทุน 7 ธุรกิจประเภทพิเศษ ได้แก่

1.การผลิตและการส่งออก
2.กสิกรรมและป่าไม้
3.อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย  การศึกษา  ความหลากหลายทางชีวภาพ
4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข  
5.โครงสร้างพื้นฐาน  
6.ผลิตวัตถุดิบ ชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรม
7.การท่องเที่ยวและบริการ และการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งตอนนี้มี  ทั้งหมด   10 เขต

          ขณะที่ธุรกิจไทยมองข้าม สปป.ลาว แต่ธุรกิจจากจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม กลับหลั่งไหลเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว นักธุรกิจไทยก็ไม่ควรจะมองข้าม  สปป.ลาว  เพราะฉะนั้นอาจจะเสียโอกาสไปอีกมากในอนาคตเมื่อเข้าสู่ AEC


อ้างอิง: ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ลิงค์น่าสนใจ