เอกสารเผยแพร่อาเซียน

IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC Read More...
0059577
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
5
9
59537
185
176
59577

Your IP: 18.205.176.85
Server Time: 2019-11-20 07:08:53

Articles


วิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน คือ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
มีกฎกติกาในการทำงาน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียน) เป้าหมายหลักของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน คือ การสร้างประชาคมที่มีความสามารถแข็งแกร่ง มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างโอกาสและรับมือกับสิ่งท้าทายทั้งด้านการเมืองความมั่น เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรอบด้าน โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และประชาชนในอาเซียนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ลิงค์น่าสนใจ