Bike อุ่นไอรัก จังหวัดร้อยเอ็ด


ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน                     จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์     เว็บเคาน์เตอร์Logo    
 •           ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

            โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จ ในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร


            จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111
 • Logo
  • กระบอกน้ำจักรยาน มีให้เลือกซื้อ
   1. ลาย Bike อุ่นไอรัก มี 24 แบบ 5 สี
   2. ลายครอบครัวจักรยาน มี 24 แบบ 5 สี
   ติดต่อได้ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หรือ โทรสอบถามที่ 0-4351-9165


   cooker-img


   เส้นทางปั่นกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก" ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ระยะทางรวม 29.101 กิโลเมตร

   cooker-img  • news

   กำหนดการกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 9 ธันวาคม 2561
   ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

   คลิกเพื่อดูกำหนดการ


   ผังการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดขบวนจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด
   ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

   การรับเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดร้อยเอ็ด


   ผังการรับเสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" วันที่ 2 ธันวาคม 2561
   MAP


   cooker-img
   MAP


   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
   ได้นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "BIKE อุ่นไอรัก" เป็นวันแรก
   โดยมีข้าราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย
   ได้แจ้งให้จังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค พร้อมกับส่วนกลาง
   ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยได้กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ http://www.roiet.go.th/bikeunairak/ หรือลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (เวลา 08.00 - 16.30 น.) หรือที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ เส้นทางและระยะทางปั่นจักรยาน กิจกรรมต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด แบนเนอร์ "BIKE อุ่นไอรัก" (http://www.roiet.go.th/bikeunairak/)
   คลิกชมภาพเพิ่มเติม


   วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
   เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทานในกิจกรรม"BIKE อุ่นไอรัก" แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดร้อยเอ็ด
   ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และแบบฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก สำหรับผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานมาด้วย อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ http://www.roiet.go.th/bikeunairak
   คลิกชมภาพเพิ่มเติม
  คลิกขึ้นบน Top