พบ 133 ผลลัพธ์

GO_TO_SEARCH_ADV

โดย admin
20 ม.ค. 2020, 15:58
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะขนส่ง(สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 37

ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะขนส่ง(สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด)

ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ได้ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะรถยนต์และราคากลาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ1921 ร้อยเอ็ด ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(รย.1) นั่งสองตอนท้ายบรรทุก(มีหลังคา) ยี่ห้อ FORD ขับเค...
โดย admin
20 ม.ค. 2020, 15:44
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 423 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 51

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 423 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)

ด้วยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการออกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 42 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 3 ก.พ.2563 ณ แขวงทางหล...
โดย admin
07 ม.ค. 2020, 11:57
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 10

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine hydrocchooride 25 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 50x10's จำนวน 2500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาในครั้งนี้ เป็...
โดย admin
07 ม.ค. 2020, 11:50
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 7

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin alpha4000 IU for injection 1 viat จำนวน 2200 viat สำหรับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิจำนวนทั้งสิ้น 1,232,000 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cupsu...
โดย admin
17 ธ.ค. 2019, 16:34
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 10

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวนทั้งสิ้น 1,059,300 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cupsuwan101.net หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือโทร 043581321-3 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชก...
โดย admin
17 ธ.ค. 2019, 16:33
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 6

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวนทั้งสิ้น 733,500 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cupsuwan101.net หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือโทร 043581321-3 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ...
โดย admin
17 ธ.ค. 2019, 16:30
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 8

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวนทั้งสิ้น 1,941,408 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cupsuwan101.net หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือโทร 043581321-3 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชก...
โดย admin
29 พ.ย. 2019, 15:04
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในคดีอาญา(สภ.อาจสามารถ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 177

ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในคดีอาญา(สภ.อาจสามารถ)

ด้วย สถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ ทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในคดีอาญา ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่4082/2561 ลงวันที่ 20 พ.ย.2561 และคำสั่งตำรวจภูธรอาจสามารถ ที่ 119/2562 แต่งตั้งให้ พตง.อนุวัตร บุญวิเศษ ตำแหน่ง รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ เป็นประธานกรรมการ ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ยี่ห้...
โดย admin
13 พ.ย. 2019, 15:35
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน)ครั้งที่ 2 (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 155

ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน)ครั้งที่ 2 (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)

ด้วยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการออกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 28 พ.ย. 2562 ที่ แขวงทา...
โดย admin
01 พ.ย. 2019, 11:47
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา(รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 47

ประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา(รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา(รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา(CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 36,000 Test สำหรับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 1,188,000 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ htt...

GO_TO_SEARCH_ADV

cron