พบ 126 ผลลัพธ์

GO_TO_SEARCH_ADV

โดย admin
29 พ.ย. 2019, 15:04
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในคดีอาญา(สภ.อาจสามารถ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 42

ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในคดีอาญา(สภ.อาจสามารถ)

ด้วย สถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ ทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในคดีอาญา ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่4082/2561 ลงวันที่ 20 พ.ย.2561 และคำสั่งตำรวจภูธรอาจสามารถ ที่ 119/2562 แต่งตั้งให้ พตง.อนุวัตร บุญวิเศษ ตำแหน่ง รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ เป็นประธานกรรมการ ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ยี่ห้...
โดย admin
13 พ.ย. 2019, 15:35
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน)ครั้งที่ 2 (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 86

ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน)ครั้งที่ 2 (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)

ด้วยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการออกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 28 พ.ย. 2562 ที่ แขวงทา...
โดย admin
01 พ.ย. 2019, 11:47
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา(รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 23

ประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา(รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา(รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา(CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 36,000 Test สำหรับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 1,188,000 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ htt...
โดย admin
16 ต.ค. 2019, 10:04
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 30

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย) ด้วยเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรถนนหน้าธนาคารออมสิน (ช่วงจากสามแยกถนนปัทมานนท์ ถึงสามแยกถนนหน้าโรงพยาบาล)ด้วยวิธีประกวดร...
โดย admin
10 ต.ค. 2019, 11:46
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรฯ(ทต.เกษตรวิสัย)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 32

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรฯ(ทต.เกษตรวิสัย)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรฯ(ทต.เกษตรวิสัย) ด้วยเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อ.เกษรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและและขยายผิวจราจร(ช่วงจากแยกถนนลำกุดกู่ ถึงสี่แยกถนนหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin...
โดย admin
20 ก.ย. 2019, 10:41
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON การประมูลราคาให้เช่าสิทธิ์ตลาดสดเทศบาลตำบลตำบลปทุมรัตต์ และห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 178

การประมูลราคาให้เช่าสิทธิ์ตลาดสดเทศบาลตำบลตำบลปทุมรัตต์ และห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ มีความประสงค์จะประมูลราคาให้เช่าสิทธิ์ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ และห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ รอ 635 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลฯในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบา...
โดย admin
19 ก.ย. 2019, 16:16
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ประมูลราคาให้เช่าเก็บเงินค่าบริการห้องน้ำตลาดสดเทศบาลฯ(ทต.เกษตรวิสัย)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 122

ประมูลราคาให้เช่าเก็บเงินค่าบริการห้องน้ำตลาดสดเทศบาลฯ(ทต.เกษตรวิสัย)

ด้วยเทศบาลเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีความประสงค์จะประมูลราคาให้เช่าเก็บเงินค่าบริการห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1 ตำบลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคาและเอกสารการประมูลดังกล่าว ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ระหว่างวันที่ 5-24 กันยายน 2562 โทร 04358...
โดย admin
19 ก.ย. 2019, 15:21
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 9 รายการ(ทม.รอ.)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 252

ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 9 รายการ(ทม.รอ.)

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารการประมูล ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ 13-23 กันยายน 2562 โทร 043511222 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไวต์ http://www.roietmunicipal.go.th ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 256...
โดย admin
19 ก.ย. 2019, 14:49
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าขำรุด โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
ตอบกลับCOLON 1
แสดงCOLON 267

ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 9 รายการ(ทม.รอ.)

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารการประมูล ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ 13-23 กันยายน 2562 โทร 043511222 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไวต์ http://www.roietmunicipal.go.th ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 256...
โดย admin
05 ก.ย. 2019, 15:48
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซฯ (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 56

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซฯ (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะ...

GO_TO_SEARCH_ADV

cron