พบ 117 ผลลัพธ์

GO_TO_SEARCH_ADV

โดย admin
05 ก.ย. 2019, 15:48
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซฯ (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 7

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซฯ (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะ...
โดย admin
04 ก.ย. 2019, 11:32
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าขำรุด โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 72

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าขำรุด โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

ด้วย โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด ของโรงพยาบาลเกษตรวิสัยโดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.40 น.เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทรายรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทร 043589074 ต่อ 444 ในวันและเวล...
โดย admin
04 ก.ย. 2019, 11:23
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ขำรุด สนง.สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 50

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ขำรุด สนง.สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

ด้วย กรมสรรพากร โดย สำนักงาสนสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ขำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ โดยรายการที่ 1-44 ขายรวมทั้งจำนวน รายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์และราคาขั้นต่ำตามเอกสารแนบ โดยจะประมูลราคาด้วยวาจา ซึ่งจะทำการ ขายทอดตลาดในวันที่ 12 กันยายน...
โดย admin
04 ก.ย. 2019, 11:06
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 10

ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์

ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา เป็น...
โดย admin
22 ส.ค. 2019, 10:14
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ (ทต.บุงเลิศ)
ตอบกลับCOLON 1
แสดงCOLON 146

ประกาศขายทอดเครื่องจักรและยานพาหนะ 1 รายการ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)

ด้วยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะขายทอดเครื่องจักรและยานพาหนะ 1 รายการ(งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จ...
โดย admin
13 ส.ค. 2019, 15:50
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ (ทต.บุงเลิศ)
ตอบกลับCOLON 1
แสดงCOLON 146

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ (ทต.บุงเลิศ)

ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ มีความประสงค์จะขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 19 รายการ ราคากลางคือ 410 บาท การขายทอดตลาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา จะกระทำที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ณ อาคารเอนกประสงค์ของเทศบาล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุด ขอรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เท...
โดย admin
04 ก.ค. 2019, 10:42
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด)
ตอบกลับCOLON 1
แสดงCOLON 63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(อบต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อบต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเครือ อ.สุวรรณภ...
โดย admin
03 ก.ค. 2019, 10:49
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด)
ตอบกลับCOLON 1
แสดงCOLON 63

ประกวดราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด)

ประกวดราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดและสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จังหวัดร้อยเอ้ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดและสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b...
โดย admin
28 มิ.ย. 2019, 15:01
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 111

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
โดย admin
28 มิ.ย. 2019, 14:15
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 94

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

GO_TO_SEARCH_ADV

cron