พบ 167 ผลลัพธ์

GO_TO_SEARCH_ADV

โดย admin
05 มิ.ย. 2020, 10:26
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 4

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin hydrochochloride 500 mg จำนวน 2,600,000 tablet 5,200 กล่องx500 tablet) สำหรับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 598,000 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ h...
โดย admin
26 พ.ค. 2020, 17:31
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรฯ(ทต.เกษตรวิสัย)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 23

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรฯ(ทต.เกษตรวิสัย)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรฯ(ทต.เกษตรวิสัย) ด้วยเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนสายหนองแวงสามัคคี ...
โดย admin
15 พ.ค. 2020, 10:49
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ (รพ.ศรีสมเด็จ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 129

การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ (รพ.ศรีสมเด็จ)

การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาล โดยวิธีขายทอดตลาด ด้วยโรงพยาบาลศรีสมเด็จ จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาล โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารประชุม 2 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ผู้ส...
โดย admin
14 พ.ค. 2020, 14:33
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล(รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 44

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล(รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล(รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,760,000 บาท ผู้สนใจสา...
โดย admin
14 พ.ค. 2020, 14:31
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์(รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 35

ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์(รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์(รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้...
โดย admin
14 พ.ค. 2020, 14:26
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นากะเหล่งฯ(ทต.เกษตรวิสัย)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 30

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นากะเหล่งฯ(ทต.เกษตรวิสัย)

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์นากะเหล่งฯ(ทต.เกษตรวิสัย) เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์นากะเหล่ง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในกา...
โดย admin
14 พ.ค. 2020, 14:15
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ(อบต.นางาม)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 34

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ(อบต.นางาม)

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ(อบต.นางาม) เทศบาลตำบลนางาม มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 10-บ้านจอก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลา...
โดย admin
14 พ.ค. 2020, 13:47
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ(ทต.คำพอุง)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 42

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ(ทต.คำพอุง)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลคำพอุง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคาก...
โดย admin
28 เม.ย. 2020, 11:44
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 50

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin hydrochochloride 500 mg จำนวน 2,600,000 tablet 5,200 กล่องx500 tablet) สำหรับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 598,000 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ h...
โดย admin
28 เม.ย. 2020, 11:35
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 46

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ) ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol xinafoate/Fluticason propionate Accuhaler (50/500 mcg/dose) จำนวน 1,200 กล่อง สำหรับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 716,472 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด...

GO_TO_SEARCH_ADV

cron