พบ 1053 ผลลัพธ์

GO_TO_SEARCH_ADV

โดย นฤมล
18 พ.ค. 2017, 15:50
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 320

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ขอรับเอกสารโดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 8 มิ.ย.60)

รูปภาพ
รูปภาพ
โดย นฤมล
18 พ.ค. 2017, 15:46
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 215

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (ขอรับเอกสารระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 8 มิ.ย.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
16 พ.ค. 2017, 10:27
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประมูลเก็บค่าบริการห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาลตำบลนิเวศน์
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 250

ประมูลเก็บค่าบริการห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาลตำบลนิเวศน์

ประมูลเก็บค่าบริการห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาลตำบลนิเวศน์ (ขอซื้อเอกสาร ระหว่างวันที่ 11 พ.ค.- 22 พ.ค.60) https://www.uppic.org/image-5AEE_591A7142.jpg https://www.uppic.org/image-88FF_591A7142.jpg https://www.uppic.org/image-FDD8_591A7142.jpg
โดย นฤมล
16 พ.ค. 2017, 10:20
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 235

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 11 พ.ค.-24 พ.ค.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
16 พ.ค. 2017, 10:18
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 228

สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์

สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 24 พ.ค. 60)

รูปภาพ
รูปภาพ
โดย นฤมล
16 พ.ค. 2017, 10:04
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 243

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 9 พ.ค.-22 พ.ค.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
11 พ.ค. 2017, 18:23
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโซล่าลูป (บนหลังคาฉางข้าว) สหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 443

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโซล่าลูป (บนหลังคาฉางข้าว) สหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโซล่าลูป (บนหลังคาฉางข้าว) สหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง (ขอซื้อเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 8 พ.ค. - 17 พ.ค.60)

รูปภาพ
รูปภาพ
โดย นฤมล
11 พ.ค. 2017, 18:19
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าฃโซล่าลูป (บนหลังคาฉางข้าว) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 198

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าฃโซล่าลูป (บนหลังคาฉางข้าว) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าฃโซล่าลูป (บนหลังคาฉางข้าว) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ซื้อเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 8 พ.ค.- 17 พ.ค.60)

รูปภาพ
รูปภาพ

GO_TO_SEARCH_ADV

cron