พบ 1053 ผลลัพธ์

GO_TO_SEARCH_ADV

โดย นฤมล
11 พ.ค. 2017, 09:42
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 10 ตัว
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 291

สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 10 ตัว

สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 10 ตัว (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 8 พ.ค. - 22 พ.ค.60)


รูปภาพ
โดย นฤมล
11 พ.ค. 2017, 09:40
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดด้วยไฟฟ้า
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 286

สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดด้วยไฟฟ้า

สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดด้วยไฟฟ้า (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 8 พ.ค.-22 พ.ค.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
11 พ.ค. 2017, 09:36
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อกล้องส่องท่อทางเดินน้ำดี
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 247

สอบราคาซื้อกล้องส่องท่อทางเดินน้ำดี

สอบราคาซื้อกล้องส่องท่อทางเดินน้ำดี (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ี 8 พ.ค.-22พ.ค.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
11 พ.ค. 2017, 09:30
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาจ้างเหมาโครงการดัดแปลง ต่อเติมอาคารสำนักงาน
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 247

สอบราคาจ้างเหมาโครงการดัดแปลง ต่อเติมอาคารสำนักงาน

สอบราคาจ้างเหมาโครงการดัดแปลง ต่อเติมอาคารสำนักงาน (ขอซื้อเอกสาร ระหว่างวันที่ 4 พ.ค.-19 พ.ค.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
11 พ.ค. 2017, 09:24
บอร์ดCOLON ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวข้อCOLON ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 30 รายการ
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 384

ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 30 รายการ

ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 30 รายการ https://www.uppic.org/image-6A55_5913CAC4.jpg https://www.uppic.org/image-C5C0_5913CAC4.jpg https://www.uppic.org/image-D91E_5913CAC4.jpg https://www.uppic.org/image-D234_5913CAC4.jpg
โดย นฤมล
11 พ.ค. 2017, 08:55
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 220

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 3 พ.ค.-16 พ.ค.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
08 พ.ค. 2017, 16:33
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 338

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ขอรับเอกสารโดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 2 พ.ค.-16 พ.ค.60)

รูปภาพ
รูปภาพ
โดย นฤมล
08 พ.ค. 2017, 16:28
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 428

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 2 พ.ค.-16 พ.ค.60) https://www.uppic.org/image-2837_59103A07.jpg https://www.uppic.org/image-5BE8_59103A07.jpg
โดย นฤมล
08 พ.ค. 2017, 16:22
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 401

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว (ขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 3 พ.ค. - 16 พ.ค.60) https://www.uppic.org/image-F615_5910386E.jpg https://www.uppic.org/image-8F06_5910386E.jpg
โดย นฤมล
08 พ.ค. 2017, 16:16
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 330

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 3 พ.ค.-24 พ.ค.60)

รูปภาพ

GO_TO_SEARCH_ADV

cron