พบ 1053 ผลลัพธ์

GO_TO_SEARCH_ADV

โดย นฤมล
25 เม.ย. 2017, 12:03
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 193

สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)

สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 19 เม.ย.- 2 พ.ค. 60)

รูปภาพ
รูปภาพ
โดย นฤมล
25 เม.ย. 2017, 11:37
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงคลุมโรงสีข้าว จำนวน 1 โรง
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 220

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงคลุมโรงสีข้าว จำนวน 1 โรง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงคลุมโรงสีข้าว จำนวน 1 โรง (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 18 เม.ย.-1 พ.ค.60)

รูปภาพ
รูปภาพ
โดย นฤมล
25 เม.ย. 2017, 11:28
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน 1 เครื่อง
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 193

สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน 1 เครื่อง (ขอรับเอกสารระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-1 พ.ค.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
19 เม.ย. 2017, 13:51
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็ก (infant flow Nasal CRAP)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 204

สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็ก (infant flow Nasal CRAP)

สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็ก (infant flow Nasal CRAP) จำนวน 3 เครื่อง (ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 11 เม.ย.-27 เม.ย.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
12 เม.ย. 2017, 15:57
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 348

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ขอซื้อเอกสาร วันที่ 11 เม.ย.-27 เม.ย.60)

รูปภาพ
รูปภาพ
โดย นฤมล
12 เม.ย. 2017, 15:49
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 322

ประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด

ประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด (ขอรับเอกสาร วันที่ 12 เม.ย.-25 เม.ย.60)

รูปภาพ
รูปภาพ
โดย นฤมล
12 เม.ย. 2017, 15:35
บอร์ดCOLON ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
หัวข้อCOLON สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยแกว บ้านผักแพงพวย หมู่ 13
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 283

สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยแกว บ้านผักแพงพวย หมู่ 13

สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยแกว บ้านผักแพงพวย หมู่ 13 (ขอซื้อเอกสาร 10 เม.ย.-26 เม.ย.60)

รูปภาพ
รูปภาพ
โดย นฤมล
12 เม.ย. 2017, 15:19
บอร์ดCOLON ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวข้อCOLON ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 353

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศยกเลิก วันที่ 5 เม.ย.60)

รูปภาพ
โดย นฤมล
12 เม.ย. 2017, 15:15
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 237

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.22+500-กม.25+350 (ขอรับเอกสาร วันที่ 10 เม.ย.-20 เม.ย.60) https://www.uppic.org/image-62ED_58EDE1E4.jpg https://www.uppic.org/image-11B...
โดย นฤมล
12 เม.ย. 2017, 15:09
บอร์ดCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อCOLON ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตอบกลับCOLON 0
แสดงCOLON 334

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0501 ตอนห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.183+772-กม.186+072 (ขอรับเอกสาร วันที่10 เม.ย.-20เม.ย.60) https://www.uppic.org/image-2169_58EDE07B.jpg https://www.uppic.org/i...

GO_TO_SEARCH_ADV

cron