หน้า 1 จากทั้งหมด 1

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

โพสต์แล้วCOLON 31 ส.ค. 2015, 11:54
โดย admin
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558


1.โปสเตอร์

https://drive.google.com/file/d/0B1B1v2s4dsoRZl9ERW5IbUwzTkU/view?usp=sharing

2.รายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/0B1B1v2s4dsoRX1c3TXFfcGxHT3M/view?usp=sharing

3.สปอตวิทยุ
3.1 Spot บริการภาครัฐ 21 ก พ ร.19-6..mp3 https://drive.google.com/file/d/0B1B1v2s4dsoRaHBKTnAtTi13X1k/view?usp=sharing
3.2 สปอตวิทยุ ชุด พรบ.2..mp3 https://drive.google.com/file/d/0B1B1v2s4dsoRZ3pmQURCeGNYb1E/view?usp=sharing

4.แผ่นพับ https://drive.google.com/file/d/0B1B1v2s4dsoRTjN1QjduLXVKcmM/view?usp=sharing

5.พ.ร.บ.(ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ) http://www.opdc.go.th/uploads/files/2558/Licensing_Facilitation_Act.pdf