หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การประชุมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โพสต์แล้วCOLON 16 ส.ค. 2018, 09:22
โดย admin
การประชุมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด