หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ (ทต.บุงเลิศ)

โพสต์แล้วCOLON 13 ส.ค. 2019, 15:50
โดย admin
ด้วยเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ มีความประสงค์จะขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 19 รายการ ราคากลางคือ 410 บาท

การขายทอดตลาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา จะกระทำที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ณ อาคารเอนกประสงค์ของเทศบาล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ผู้สนใจประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุด ขอรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ระหว่างวันที่ 1-14 สิงหาคม 2562

โทร 043501884 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

นายบัญทัย สุวรรณไตร นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ

ประกาศขายทอดเครื่องจักรและยานพาหนะ 1 รายการ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)

โพสต์แล้วCOLON 22 ส.ค. 2019, 10:14
โดย admin
ด้วยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะขายทอดเครื่องจักรและยานพาหนะ 1 รายการ(งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ


กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทร 043516580 ต่อ 109 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

นายพงศกร จุลโพธิ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด