หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าขำรุด โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

โพสต์แล้วCOLON 04 ก.ย. 2019, 11:32
โดย admin

ด้วย โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด ของโรงพยาบาลเกษตรวิสัยโดยวิธีขายทอดตลาด

ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.40 น.เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทรายรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
โทร 043589074 ต่อ 444 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562

นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 9 รายการ(ทม.รอ.)

โพสต์แล้วCOLON 19 ก.ย. 2019, 14:49
โดย admin
ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 9 รายการ


ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารการประมูล ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ 13-23 กันยายน 2562

โทร 043511222 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไวต์ http://www.roietmunicipal.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด