หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การประมูลราคาให้เช่าสิทธิ์ตลาดสดเทศบาลตำบลตำบลปทุมรัตต์ และห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

โพสต์แล้วCOLON 20 ก.ย. 2019, 10:41
โดย admin

ด้วยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ มีความประสงค์จะประมูลราคาให้เช่าสิทธิ์ตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ และห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ รอ 635 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลฯในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ระหว่างวันที่ 18 กันยายน- 3 ตุลาคม 2562

โทร 043587122 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562

นายวิกุล ลาตวงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์