ประกวดราคาการจ้างเหมากิจกรรมงานบุญผะเหวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดร้อยเอ็ด
admin
Site Admin
โพสต์COLON 138
ลงทะเบียนเมื่อCOLON 02 ธ.ค. 2014, 10:28

ประกวดราคาการจ้างเหมากิจกรรมงานบุญผะเหวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์โดย admin » 29 ม.ค. 2020, 16:09ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมงานบุญผะเหวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาการจ้างเหมา โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมงานบุญผะเหวดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,516,800 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เละ http://www.roiet.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9165 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที 28 มกราคม พ.ศ. 2563
นายสนอง ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

แนบไฟล์
announce.pdf
(10.22 MiB) ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron