หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (กกษ.) e-bid

โพสต์แล้วCOLON 10 พ.ย. 2017, 14:23
โดย Thanchanok
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (สอต.) e-bidding

รูปภาพ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (กกษ.) e-bidding

รูปภาพ