หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 194,000 กล้า(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น)

โพสต์แล้วCOLON 11 ก.พ. 2019, 10:29
โดย admin
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 194,000 กล้า ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธ์ุุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 736,500 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.forest.go.th/khonkaen_7 หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043330381 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ

นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้