หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟระยะทาง 140 กม. ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแ

โพสต์แล้วCOLON 11 ก.พ. 2019, 10:33
โดย admin
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟระยะทาง 140 กม. ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 719,600 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.forest.go.th/khonkaen_7 หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043330381 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ

นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้