หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและขำรุด 25 รายการ

โพสต์แล้วCOLON 15 มี.ค. 2019, 10:14
โดย admin
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและขำรุด 25 รายการ(สปก.ร้อยเอ็ด)


ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและขำรุด 25 รายการ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงชื่อขอรับประกาศได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด หรือโทร 043515388 ในวันและเวลาราชการ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 กำหนดวันดูพัสดุที่จะขาย ในวันที่ 21 มนาคม 2562 เวลา 08.30-09.00 น.และจะทำการขายทอดตลาดพัสดุในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด อนึ่ง ผู้ที่ไม่ลงชื่อรับประกาศขายทอดตลาดไม่มีสิทธิ์ประมูลราคา

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562
นางรวงทิพย์ วิเชยละ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด