หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(อบต.โนนรัง)

โพสต์แล้วCOLON 19 เม.ย. 2019, 09:23
โดย admin
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(อบต.โนนรัง)


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากทางหลวง 215-บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด เสนอราคา 4,615,000 บาท(สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

นางจงจิตดี จอมคำสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง