หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักฯ(ทต.เกษตรวิสัย)

โพสต์แล้วCOLON 01 พ.ค. 2019, 15:09
โดย admin
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.(ทต.เกษตรวิสัย)

ด้วยเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อ.เกษรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.สายลลำกุดกู่(ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศทางตะวันตก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
ราคากลางในการประกวดราคาของงานนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 746,500 บาท
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.kaset.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-589463 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562

นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย