หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

โพสต์แล้วCOLON 17 ธ.ค. 2019, 16:34
โดย admin
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.สุวรรณภูมิ)

ด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวนทั้งสิ้น 1,059,300 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cupsuwan101.net หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือโทร 043581321-3 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562


นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล
ผอ.รพ.สุวรรณภูมิ