ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 โครงการ (อบต.ท่าหาดยาว)

เผยแพร่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดร้อยเอ็ด
admin
Site Admin
โพสต์COLON 166
ลงทะเบียนเมื่อCOLON 02 ธ.ค. 2014, 10:28

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 โครงการ (อบต.ท่าหาดยาว)

โพสต์โดย admin » 15 มี.ค. 2019, 14:01ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์(กุดเทา) บ้านปลาคูณ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,155,000 บาท
2.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์(กุดเสนา) บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,432,500 บาท
3.โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 90 เมตร บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,954,000 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043030139 ในวันและเวลาราชการ

หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thahadyaw.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

นายธนานุวัฒน์ กมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron