ประกวดราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด)

เผยแพร่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดร้อยเอ็ด
admin
Site Admin
โพสต์COLON 167
ลงทะเบียนเมื่อCOLON 02 ธ.ค. 2014, 10:28

ประกวดราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด)

โพสต์โดย admin » 03 ก.ค. 2019, 10:49

ประกวดราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดและสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ้ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดและสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง 1,150,550.00 บาท

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.dol.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043518402 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
นายประจวบ คงฤทธิ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

admin
Site Admin
โพสต์COLON 167
ลงทะเบียนเมื่อCOLON 02 ธ.ค. 2014, 10:28

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(อบต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ)

โพสต์โดย admin » 04 ก.ค. 2019, 10:42

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อบต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเครือ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง 1,823,456.41 บาท

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารฯในราคาชุดละ 500 ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mueangthung.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043030287 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
นายสวาท คำสระคู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron