เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000005
วานนี้ 000373
เดือนนี้ 006488
เดือนก่อน 003520
ปีนี้ 015013
ปีก่อน 000000
การประชุมคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2/63

ทั้งหมด 0 แถว : 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และมีมติเห็นชอบร่างแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้นำร่างแผนการใช้ที่ดินฯ เสนอต่อคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ดรับทราบในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จากนั้นจะได้จัดส่งแผนการใช้ที่ดินฯ ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานฯ และคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามลำดับต่อไป
 
วันที่ : 8 กรกฎาคม 63 View : 35