เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000009
วานนี้ 000275
เดือนนี้ 011902
เดือนก่อน 008672
ปีนี้ 029099
ปีก่อน 000000
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการร้อยเอ็ด

ทั้งหมด 0 แถว : 1

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ต่อมาเวลา 09.30 น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะซึ่งประกอบด้วยนายว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงพันธ์ุกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางลลิตา จิรนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกับคณะ ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัด นายสนอง ดลประสิธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอิ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการตังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ที่ปรึกษาคณะผู้ตรวจฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย


 
วันที่ : 3 สิงหาคม 63 View : 58