เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000011
วานนี้ 000275
เดือนนี้ 011902
เดือนก่อน 008672
ปีนี้ 029099
ปีก่อน 000000
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด เพื่อติดตามประเมินผลมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ทั้งหมด 0 แถว : 1

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสิรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด เพื่อติดตามประเมินผลมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้านการเกษตร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเด็นการสร้างมูลค่าทางการเกษตร (เกษตรชีวภาพ เกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ) พร้อมด้วยนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะฯ ด้วย สำหรับในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ที่ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 28 สิงหาคม 63 View : 71