เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000010
วานนี้ 000275
เดือนนี้ 011902
เดือนก่อน 008672
ปีนี้ 029099
ปีก่อน 000000
เปิดการลงแขกดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ทั้งหมด 0 แถว : 1

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการลงแขกดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ แปลงนา นายจิรวัฒน์ มงคลอินทร์ (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเมืองสรวง) บ้านเมืองสรวง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวง หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรเข้าร่วม การลงแขกดำนาเป็นวัฒนธรรมประเพณี แห่งความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และความสามัคคีของสังคมชาวนา แสดงถึงน้ำใจที่คนในหมู่บ้านมอบให้กัน ในการช่วยเหลือกิจกรรมดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันนับวันที่จะสูญหายไปเพราะเทคโนโลยีการเกษตรและการจ้างแรงงานเข้ามาแทนที่ อำเภอเมืองสรวงจึงได้จัด กิจกรรมลงแขกดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 "ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเมืองสรวง บ้านเมืองสรวง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามและตระหนักถึงความสำคัญของข้าว

 
วันที่ : 12 สิงหาคม 63 View : 48