เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000086
วานนี้ 000393
เดือนนี้ 016044
เดือนก่อน 015283
ปีนี้ 048524
ปีก่อน 000000
จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ทั้งหมด 38 แถว : 2

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน ผลงานในระดับดีเด่น จำนวน 51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน 144 ผลงาน
 
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนรับรางวัล โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 รางวัล ระดับดีเด่น 2 รางวัล และระดับดี 2 รางวัล ประกอบด้วย
1. ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ ระดับดีเด่น (โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด)
2. ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ ระดับดีเด่น (โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
)
3. ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน จำนวน 2 รางวัล
- เกษตรอินทรีย์เปลี่ยนชีวิต ระดับดี (อำเภอพนมไพร)
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคำพอุง ระดับดี (อำเภอโพธิ์ชัย)
วันที่ : 16 กันยายน 63 View : 93