สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

22°C 22°C
ความชื้น : 73 %
ลม : 3.6 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000012
วันนี้ 000084
วานนี้ 000393
เดือนนี้ 016044
เดือนก่อน 015283
ปีนี้ 048524
ปีก่อน 000000

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 25693 ครั้งที่ 10/2563 27 พ.ย. 63 13
2 : ด่วนที่สุด...แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ จาก 27 พ.ย.เป็น 30 พ.ย.63 26 พ.ย. 63 42
3 : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 25 พ.ย. 63 10
4 : กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-30 ธันวาคม ศกนี้ 16 พ.ย. 63 21
5 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.ประจำปี 2564 12 พ.ย. 63 276
6 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น 11 พ.ย. 63 103
7 : ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564 11 พ.ย. 63 39
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 15 ต.ค. 63 3506
2 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 ส.ค. 63 297
3 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 7 ส.ค. 63 342
4 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ 1 ส.ค. 63 182
5 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 24 ก.ค. 63 318
6 : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 ก.ค. 63 479
7 : การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 25 มิ.ย. 63 161
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 11/2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. 27 พ.ย. 63 27
2 : แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯประจำเดือน พฤศจิกายน 2563(ครั้งที่ 11/63) 17 พ.ย. 63 58
3 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 22 ต.ค. 63 147
4 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. 28 ก.ย. 63 213
5 : ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด) 22 ก.ย. 63 83
6 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2563 (ครั้งที่ 9/2563) 16 ก.ย. 63 151
7 : ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2563 26 ส.ค. 63 201
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี 3 พ.ย. 63 32
2 : ราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี2 3 พ.ย. 63 37
3 : ประชาสัมพันธ์เผยแพรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด) 2 พ.ย. 63 35
4 : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ(ทต.เกษตรวิสัย) 2 พ.ย. 63 33
5 : การประมูลเช่าตลาดสด,พื้นที่ราชพัสดุและส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลหนองพอก 30 ก.ย. 63 69
6 : ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองแวงม.7 บ.โพธิ์ทอง(อบต.โพธิ์ศรี) 28 ก.ย. 63 59
7 : การจัดสวัสดิการให้เช่ารถสอบขับ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ(ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 24 ก.ย. 63 96
ดูเพิ่มเติม
– ยังไม่มีข้อมูล —
โปรดค้นหาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางโดยตรง -> คลิก

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

บึงพลาญชัย [504]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [297]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [222]

กู่กาสิงห์ เส้นทาง [265]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

บทเพลง [113]

ถวายพระพรชัยมงคล 1 [149]

จังหวัดร้อยเอ็ดถวา [138]

วันต่อต้านยาเสพติด [132]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม