สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด

นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

24°C 24°C
ความชื้น : 60 %
ลม : 3.6 km/h

เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000083
วานนี้ 000345
เดือนนี้ 011627
เดือนก่อน 008672
ปีนี้ 028824
ปีก่อน 000000

ข่าวประกาศ

รายการ วันที่ สถิติ
1 : คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2929/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 21 ต.ค. 63 140
2 : สมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ 2563-64" พร้อมใบสั่งซื้อ 20 ต.ค. 63 15
3 : กำหนดการกิจกรรมน้อมรำลึกฯ/พระบรมฉายาลักษณ์/ตัวอย่างพวงมาลา (13 ตุลาคม 2563 และ 23 ตุลาคม 2563) 8 ต.ค. 63 1610
4 : ประกาศผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ก.ย. 63 67
5 : ปฏิทินกิจกรรม/งานพิธีสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2563 28 ก.ย. 63 134
6 : การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง 25 ก.ย. 63 52
7 : แผ่นพับประชาสัมพันธ์เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2563 21 ก.ย. 63 87
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 15 ต.ค. 63 311
2 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 ส.ค. 63 164
3 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 7 ส.ค. 63 163
4 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ 1 ส.ค. 63 136
5 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 24 ก.ค. 63 225
6 : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 ก.ค. 63 391
7 : การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 25 มิ.ย. 63 108
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 22 ต.ค. 63 11
2 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. 28 ก.ย. 63 112
3 : ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด) 22 ก.ย. 63 43
4 : การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2563 (ครั้งที่ 9/2563) 16 ก.ย. 63 87
5 : ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2563 26 ส.ค. 63 138
6 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2563 20 ส.ค. 63 63
7 : แจ้งขอแก้ไขคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0017.3/ ว486 20 ส.ค. 63 46
ดูเพิ่มเติม
รายการ วันที่ สถิติ
1 : การประมูลเช่าตลาดสด,พื้นที่ราชพัสดุและส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลหนองพอก 30 ก.ย. 63 28
2 : ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองแวงม.7 บ.โพธิ์ทอง(อบต.โพธิ์ศรี) 28 ก.ย. 63 32
3 : การจัดสวัสดิการให้เช่ารถสอบขับ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ(ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 24 ก.ย. 63 32
4 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ(ทต.เกษตรวิสัย) 18 ก.ย. 63 47
5 : การประมูลให้เช่าเก็บเงินค่าบริการห้องน้ำตลาดสดเทศบาล(ทต.เกษตรวิสัย) 18 ก.ย. 63 51
6 : ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชชพืช ตัดต้นไม้ฯ(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 18 ก.ย. 63 46
7 : ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ก.ย. 63 42
ดูเพิ่มเติม
– ยังไม่มีข้อมูล —
โปรดค้นหาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางโดยตรง -> คลิก

กิจกรรม/ผลงาน


Previous Next
ดูเพิ่มเติม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

บึงพลาญชัย [326]

พระมหาเจดีย์ชัยมงค [206]

ศูนย์วิทยาศาสตร์แล [152]

กู่กาสิงห์ เส้นทาง [173]

ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

บทเพลง [57]

ถวายพระพรชัยมงคล 1 [87]

จังหวัดร้อยเอ็ดถวา [92]

วันต่อต้านยาเสพติด [99]

ดูเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารออนไลน์

E-Service

ดูเพิ่มเติม