เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000373
วานนี้ 000388
เดือนนี้ 006115
เดือนก่อน 003520
ปีนี้ 014640
ปีก่อน 000000

ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

ด้วยบริษัท ไทม์ คอลชัลติ้ง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) ได้ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 โดยใช้แนวทางในการจัดเก็บตัวชี้วัด Measuring the Digital Transformation ตามองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) โดยการสำรวจออนไลน์ผ่านแบบสอบถาม เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสโดย : สำนักงานจังหวัด วันที่ : 7 สิงหาคม 63 View : 39
โพสเกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด