เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000015
วานนี้ 000373
เดือนนี้ 006488
เดือนก่อน 003520
ปีนี้ 015013
ปีก่อน 000000

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๘ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ด้านละ 1 คน รวมจำนวน 2 คน ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีจำนวนครบ 7 คน ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

 
โพสโดย : สำนักงานจังหวัด วันที่ : 17 สิงหาคม 63 View : 36
โพสเกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด