เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000145
วานนี้ 000152
เดือนนี้ 001359
เดือนก่อน 001338
ปีนี้ 002709
ปีก่อน 000000

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค่าสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
(รายการ : ค่าตกแต่งภายในบ้านพัก
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)
เป็นเงิน 613,200 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
และมี
ความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสโดย : สำนักงานจังหวัด วันที่ : 15 เมษายน 63 View : 15
โพสเกี่ยวข้อง
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด)
ประกาศขายครุภัณฑ์เก่าชำรุด 147 รายการ (รพ.เกษตรวิสัย)
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ(ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด)
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 423 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)
ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะขนส่ง(สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด)
เเจ้งยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีคัดเลือก(รพ.สุวรรณภูมิ)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยา
ดูทั้งหมด