เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000146
วานนี้ 000152
เดือนนี้ 001359
เดือนก่อน 001338
ปีนี้ 002709
ปีก่อน 000000

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัด งวดที่ 11

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ สนจ.รอ 10/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตกลง จ้างก่อสร้างกับ บริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด
สำหรับโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เป็นเงินทั้งสิ้น 65,713,007 บาท (หกสิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดบาทถ้วน)

โพสโดย : สำนักงานจังหวัด วันที่ : 30 เมษายน 63 View : 14
โพสเกี่ยวข้อง
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด)
ประกาศขายครุภัณฑ์เก่าชำรุด 147 รายการ (รพ.เกษตรวิสัย)
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ(ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด)
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 423 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด)
ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะขนส่ง(สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด)
เเจ้งยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีคัดเลือก(รพ.สุวรรณภูมิ)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยา
ดูทั้งหมด