เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000427
วานนี้ 000254
เดือนนี้ 007367
เดือนก่อน 003520
ปีนี้ 015892
ปีก่อน 000000

ประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 16/2563 ลงวันที่ 2 มิฤนายน 2563 เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 โดยให้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" (Save Zone, No New Face) 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กระทรวงมหาดไทย จึงให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ตามแนวทางที่กำหนด งดการจัดกิจกรรเนื่องในวันต่อตันยาเสหติตในส่วนภูมิภาค และให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือในช่องทางที่เหมาะสม
 

โพสโดย : สำนักงานจังหวัด วันที่ : 26 มิถุนายน 63 View : 271
โพสเกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด