เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000028
วานนี้ 000452
เดือนนี้ 001069
เดือนก่อน 017016
ปีนี้ 050565
ปีก่อน 000000

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
41 : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 [1 ธ.ค. 63 ดู 130]
40 : รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 25693 ครั้งที่ 10/2563 [27 พ.ย. 63 ดู 64]
39 : ด่วนที่สุด...แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ จาก 27 พ.ย.เป็น 30 พ.ย.63 [26 พ.ย. 63 ดู 62]
38 : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 [25 พ.ย. 63 ดู 17]
37 : กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-30 ธันวาคม ศกนี้ [16 พ.ย. 63 ดู 29]
36 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.ประจำปี 2564 [12 พ.ย. 63 ดู 297]
35 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น [11 พ.ย. 63 ดู 113]
34 : ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564 [11 พ.ย. 63 ดู 48]
33 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2564 [9 พ.ย. 63 ดู 297]
32 : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุและสั่งใช้ สมาชิก อส. ประจำปี 2564 [5 พ.ย. 63 ดู 702]
31 : ด่วน./ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในการประเมินภายในองค์กร [2 พ.ย. 63 ดู 75]
30 : การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 [2 พ.ย. 63 ดู 33]
29 : เชิญชวนชาวร้อยเอ็ด สมัครเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล RUN LIONS ROI-ET ครั้งที่ 1 [30 ต.ค. 63 ดู 88]
28 : ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2563 (30 ตุลาคม 2563) [29 ต.ค. 63 ดู 210]
27 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 25693 ครั้งที่ 9/2563 [29 ต.ค. 63 ดู 93]
26 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 [29 ต.ค. 63 ดู 776]
25 : คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2929/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 [21 ต.ค. 63 ดู 355]
24 : สมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ 2563-64" พร้อมใบสั่งซื้อ [20 ต.ค. 63 ดู 71]
23 : กำหนดการกิจกรรมน้อมรำลึกฯ/พระบรมฉายาลักษณ์/ตัวอย่างพวงมาลา (13 ตุลาคม 2563 และ 23 ตุลาคม 2563) [8 ต.ค. 63 ดู 1753]
22 : ประกาศผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด [30 ก.ย. 63 ดู 91]
21 : ปฏิทินกิจกรรม/งานพิธีสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2563 [28 ก.ย. 63 ดู 198]
20 : การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง [25 ก.ย. 63 ดู 73]
19 : แผ่นพับประชาสัมพันธ์เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2563 [21 ก.ย. 63 ดู 103]
18 : วันพระราชทานธงชาติไทย [9 ก.ย. 63 ดู 116]
17 : ประชาสัมพันธ์งาน "GHB Home Loan Fiar @ร้อยเอ็ด" [31 ส.ค. 63 ดู 101]
16 : ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 [17 ส.ค. 63 ดู 74]
15 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 [7 ส.ค. 63 ดู 67]
14 : ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue" [5 ส.ค. 63 ดู 61]
13 : การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 [26 มิ.ย. 63 ดู 316]
12 : การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ครั้งที่ 11/2563 [20 พ.ค. 63 ดู 162]

ทั้งหมด 41 แถว : 2