หน้าหลัก  

   

โครงสร้างศูนย์ POC  

   

Login Form  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

0145144
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
63
87
266
144445
63
2345
145144

Your IP: 3.235.75.196
Server Time: 2020-04-01 19:41:33
   

ปริมาณน้ำฝน/อุณหภูมิ

รายละเอียด
                             
สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2544 - 2556                    
STATISTICS OF RAINFALL AT METEOROLOGY STATION, ROI ET PROVINCE: 2001 - 2013                
                               
รายการ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 Item  
 ( 2001 )  ( 2002 )  ( 2003 )  ( 2004 )  ( 2005 )  ( 2006 )  ( 2007 )  ( 2008 )  ( 2009 )  ( 2010 )  ( 2011 )  ( 2012 )  ( 2013 )  
                               
  สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  Roi Et Meteorology Station    
                               
ฝนรวม (มิลลิเมตร)   1,830.2   1,357.2   1,417.6   1,455.8  -    1,483.2   1,515.2   1,342.8   1,305.2   1,147.7   1,550.1   1,192.7   1,606.5 Total rain (millimeter)  
จำนวนวันฝนตก (วัน) 118    113    97    106    -        90.0 103    119         106.0 113    120    107    116    Number of rainy days (day)  
ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร)      198.6        97.3        99.1      126.3  -       119.5        71.1        93.9        78.8        75.6        92.7        58.8        94.8 Daily maximum (millimeter)  
                               
                               
                         ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                   
                    Source: Meteorological Department, Ministry of Information and Communication Technology                                
            รวบรวมโดย: สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ                      
            Compiled by: Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office                  
   
© ROIET OPERATION CENTER (R-POC)