หน้าหลัก  

   

โครงสร้างศูนย์ POC  

   

Login Form  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

0145158
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
87
280
144445
77
2345
145158

Your IP: 3.235.75.196
Server Time: 2020-04-01 21:45:36
   

การเมืองการปกครองและประชากร

รายละเอียด

การปกครองส่วนภูมิภาค

แบ่งออกเป็น 20 อำเภอ 193 ตำบล 2412 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 2. อำเภอเกษตรวิสัย
 3. อำเภอปทุมรัตต์
 4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 5. อำเภอธวัชบุรี
 6. อำเภอพนมไพร
 7. อำเภอโพนทอง
 8. อำเภอโพธิ์ชัย
 9. อำเภอหนองพอก
 10. อำเภอเสลภูมิ
 1. อำเภอสุวรรณภูมิ
 2. อำเภอเมืองสรวง
 3. อำเภอโพนทราย
 4. อำเภออาจสามารถ
 5. อำเภอเมยวดี
 6. อำเภอศรีสมเด็จ
 7. อำเภอจังหาร
 8. อำเภอเชียงขวัญ
 9. อำเภอหนองฮี
 10. อำเภอทุ่งเขาหลวง
 แผนที่

การปกครองส่วนท้องถิ่น

มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 203 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลเมือง 65 เทศบาลตำบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 137 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

อำเภอเมือง

อำเภอเกษตรวิสัย

อำเภอปทุมรัตน์

อำเภอจตุรพักตรพิมาน

อำเภอพนมไพร

อำเภอธวัชบุรี

อำเภอโพนทอง

อำเภอเสลภูมิ

อำเภอโพธิ์ชัย

อำเภอหนองพอก

อำเภอสุวรรณภูมิ

อำเภอเมืองสรวง

อำเภอโพนทราย

อำเภออาจสามารถ

อำเภอเมยวดี

อำเภอศรีสมเด็จ

อำเภอจังหาร

อำเภอหนองฮี

อำเภอเชียงขวัญ

อำเภอทุ่งเขาหลวง

มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,310,259 คน แยกเป็นชาย 654,508 คน หญิง 655,751 คน โดยมีอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 118,789 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอเสลภูมิ มีจำนวน 108,063 คน และอำเภอสุวรรณภูมิ มีจำนวน 106,451 คน สำหรับอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อำเภอจังหาร โดยมีอัตราความหนาแน่น 295 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีอัตราความหนาแน่น 240 คนต่อตารางกิโลเมตร และอำเภอเชียงขวัญมีอัตราความหนาแน่น 215 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยอัตราความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของจังหวัดอยู่ในระดับ 158 คนต่อตารางกิโลเมตร

โดยประชากรมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • กลุ่มไทย-ลาว เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองเดิม อาศัยทั่วไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
 • กลุ่มไทย-เขมร เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด แต่มีบรรพบุรุษที่มีเชื้อสายเขมร อยู่ในอำเภอสุวรรณภุมิ และเกษตรวิสัย
 • กลุ่มไทย-ส่วย เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีเชื่อสายเป็นชาวส่วยหรือกูย อยู่บริเวณอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอปทุมรัตต์ และอำเภอโพนทราย ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
 • กลุ่มภูไทหรือผู้ไทย เป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานในเขตอำเภอเมยวดี หนองพอก ซึ่งติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ยโสธร และมุกดาหาร
 • กลุ่มไทย้อ เป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายมาจากแขวงคำมวน ประเทศลาว อาศัยอยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ชัย

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มคนอพยพเข้ามาอาศัยในจังหวัดร้อยเอ็ดในภายหลัง ได้แก่ กลุ่มไทย-จีน กลุ่มไทย-ยวน กลุ่มไทย-แขก

 

   
© ROIET OPERATION CENTER (R-POC)