สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
  
      จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักภาพด้านการท่องเที่ยวไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้เป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญในเส้นทางท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับขีดจำกัดของการลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอยู่หลายปัจจัย เช่น การไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ขาดแหล่งโบราณสถานที่น่าสนใจ

ประกอบกับประเพณีและวัฒนธรรมก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเด่นชัด โดยสามารถจำแนกแหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดออกไปตามอำเภอต่าง ๆ ได้ ดังนี้
 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ด
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
วัดกลางมิ่งเมือง
วัดบูรพาภิราม
บึงพลาญชัย
วัดสระทอง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
สวนสาธารณะ พุทธประประวัติ เวสสันดรชาดก
ปรางค์กู่
กู่กาสิงห์
ทุ่งกุลาร้องไห้
กู่พระโกนา
บึงเกลือ
วนอุทยานผาน้ำย้อย
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์