Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 766/2566 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/955 45 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 15:30:07
2 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 421 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 18:35:57
3 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) 11 ส.ค.2565 1072 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-23 00:05:51
4 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 316 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 18:33:46
5 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 339 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 14:46:32
6 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับเต็ม) 352 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 15:02:17
7 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 185 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 22:32:12
8 การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 155 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 15:01:23
9 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 344 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-23 02:48:04
10 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 265 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 03:38:38