ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายทรงพล ใจกริ่ม


โทรศัพท์ : 081 987 9756 ข้อมูลเพิ่มเติม
   
           
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายชนาส ชัชวาลวงศ์


โทรศัพท์ : 089 203 4014   ข้อมูลเพิ่มเติม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม


โทรศัพท์ : -   ข้อมูลเพิ่มเติม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายสนอง ดลประสิทธิ์


โทรศัพท์ : -   ข้อมูลเพิ่มเติม