ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน

 

  เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่