ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน

 

  เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่