แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 เอกสารดาวน์โหลดที่นี่