N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (e-bidding) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 529 อ่าน.
2 2 นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 427 อ่าน.
3 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 573 อ่าน.
4 4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 467 อ่าน.
5 5 เชิญประุชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 416 อ่าน.
6 6 ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 394 อ่าน.
7 7 แผนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 400 อ่าน.
8 8 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 396 อ่าน.
9 9 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 432 อ่าน.
10 10 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 401 อ่าน.
11 11 กิจกรรม 5 ส สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 385 อ่าน.
12 12 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ.. tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 393 อ่าน.
13 13 มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 557 อ่าน.
14 14 วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 617 อ่าน.
15 15 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (สนง.ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 738 อ่าน.
16 16 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 539 อ่าน.
17 17 วันมาฆบูชา tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 1838 อ่าน.
18 18 เชิญชมการจัดแสดง นิทรรศการสืบสานมรดกผ้ายก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 667 อ่าน.
19 19 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 491 อ่าน.
20 24 รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 407 อ่าน.
21 25 ขยายเวลา รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 374 อ่าน.
22 26 แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?? tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 1318 อ่าน.
23 27 ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด แจ้งผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 367 อ่าน.
24 28 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 414 อ่าน.
25 29 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช.ครั้งที่ 17 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 363 อ่าน.
26 30 มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 432 อ่าน.
27 31 ผู้ว่าราชการ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 369 อ่าน.
28 32 วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 359 อ่าน.
29 33 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปี 2565 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 1194 อ่าน.
30 34 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 378 อ่าน.
31 35 ประชาสัมพันธ์ชุดวิดีโอ ภัยออนไลน์ใกล้ตัว tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 1401 อ่าน.
32 36 Save 608 By Booter Dose tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 353 อ่าน.
33 37 130 ปี กระมรวงมหาดไทย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 612 อ่าน.
34 38 ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 456 อ่าน.
35 39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.จ.ร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 429 อ่าน.
36 40 ข้อห้ามช่วงสงกรานต์ มีอะไรบ้าง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 496 อ่าน.
37 41 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 358 อ่าน.
38 42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 456 อ่าน.
39 43 เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 482 อ่าน.
40 44 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 457 อ่าน.
41 45 ติดโควิดไม่ต้องกังวล เบิกประกันสังคมได้ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 534 อ่าน.
42 46 รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 577 อ่าน.
43 47 องค์การอนามัยโลก แนะ !! ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 564 อ่าน.
44 48 ร้องเรียน/เสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 341 อ่าน.
45 49 อย่าเพิ่งวางใจ ให้โทร. เช็กก่อนเชื่อ!? tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 568 อ่าน.
46 50 วัคซีนโควิด 2 เข็มไม่พอ ต้องกระตุ้น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 378 อ่าน.
47 51 แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 514 อ่าน.
48 52 วิธีสังเกตไลน์ปลอม ตีเนียนขอยืมตังค์ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 313 อ่าน.
49 53 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 345 อ่าน.
50 54 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 333 อ่าน.
51 55 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 305 อ่าน.
52 56 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 527 อ่าน.
53 57 ข่าวสารอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 452 อ่าน.
54 58 เตรียมความพร้อม 4 มาตรการ โควิดเข้าสู่ โรคประจำถิ่น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 458 อ่าน.
55 59 ต้องรู้กฎหมาย PDPA !! tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 345 อ่าน.
56 60 การรับสาร THC จากกัญชาเข่้าสู้ร่างกายส่งผลต่อระบบจิตประสาท tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 325 อ่าน.
57 61 สรุปปลดล็ก กัญชา แล้ว ทำอะไรได้บ้าง? tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 307 อ่าน.
58 62 ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 347 อ่าน.
59 63 ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไหมสาเกต tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 556 อ่าน.
60 64 การดูแลผู้อายุให้ห่างไกลจากโควิด-19 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 287 อ่าน.
61 65 วีดิทัศน์นำเสนอจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 494 อ่าน.
62 66 COVID-19 ป้องกันไว้ปลอดภัยทั้งครอบครัว tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 354 อ่าน.
63 67 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 266 อ่าน.
64 68 เชิญชวนถวายคำสัตย์ปฏิญาณ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 321 อ่าน.
65 69 สธ. เตือน แนวโน้วสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 316 อ่าน.
66 70 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จังหวัดจันทบุรี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 662 อ่าน.
67 71 ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 516 อ่าน.
68 72 โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 448 อ่าน.
69 73 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเนื่องในวันรพี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 449 อ่าน.
70 74 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 59 tom_it ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (โควิด-19) 460 อ่าน.
71 75 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 60 tom_it ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (โควิด-19) 655 อ่าน.
72 76 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 809 อ่าน.
73 77 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 265 อ่าน.
74 78 จิตอาสาพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ tom_it กิจกรรมจิตอาสา 320 อ่าน.
75 79 ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ tom_it กิจกรรมจิตอาสา 279 อ่าน.
76 80 ทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 375 อ่าน.
77 81 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 322 อ่าน.
78 82 เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนฯ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 330 อ่าน.
79 83 ร้อยเอ็ด แจกถุงผ้าอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 297 อ่าน.
80 84 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 323 อ่าน.
81 85 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 248 อ่าน.
82 86 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 326 อ่าน.
83 87 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 250 อ่าน.
84 88 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it หนังสือเวียน 418 อ่าน.
85 89 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและฝ้าวระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชง กัญชา) tom_it หนังสือเวียน 432 อ่าน.
86 90 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการโควิด-19 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 700 อ่าน.
87 92 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ tom_it หนังสือเวียน 530 อ่าน.
88 93 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 275 อ่าน.
89 94 การคืนหลักประกันสัญญา (อบต.โพธิ์ศรี) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 343 อ่าน.
90 95 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 278 อ่าน.
91 96 ร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 381 อ่าน.
92 97 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 711 อ่าน.
93 98 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ (สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 426 อ่าน.
94 99 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 248 อ่าน.
95 100 คลิปเสียงบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 7155 อ่าน.
96 102 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 250 อ่าน.
97 103 ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวพนังหิน Gabion ชั่วคราวที่ขาดชำรุด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 555 อ่าน.
98 104 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 tom_it หนังสือเวียน 401 อ่าน.
99 106 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 329 อ่าน.
100 107 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 818 อ่าน.
101 108 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 288 อ่าน.
102 109 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2565 tom_it รายงานการประชุมฯ 588 อ่าน.
103 110 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แมบ้านมหาดไทย) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 371 อ่าน.
104 111 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 597 อ่าน.
105 112 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ผู้ว่าราชการจังหวัด) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 815 อ่าน.
106 113 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 279 อ่าน.
107 114 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 224 อ่าน.
108 115 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกบึงหนองบั่วฯ ม.11 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 361 อ่าน.
109 116 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 412 อ่าน.
110 117 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 294 อ่าน.
111 118 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 337 อ่าน.
112 119 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 7067 อ่าน.
113 120 ขอเชิญประชาชนร่วมลงทะบียนก้าวท้าใจ season 4 ผ่าน Application Line กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 607 อ่าน.
114 121 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 249 อ่าน.
115 122 การประมูลสิทธิการเช่าซื้อเพื่อหาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ท่าอากาศยาน) กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 380 อ่าน.
116 123 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 312 อ่าน.
117 124 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (สนง.สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 295 อ่าน.
118 125 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง กรมบัญชีกลาง (คลังจังหวัดร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 483 อ่าน.
119 126 รายงานการเงินและรายงานผลผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 744 อ่าน.
120 127 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจ phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 307 อ่าน.
121 128 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 436 อ่าน.
122 129 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 419 อ่าน.
123 130 ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว ร้อยเอ็ดดี๊ดี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 495 อ่าน.
124 131 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 1109 อ่าน.
125 132 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 246 อ่าน.
126 133 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 249 อ่าน.
127 134 ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 456 อ่าน.
128 135 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด (ใหม่) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 1247 อ่าน.
129 136 ร้อยเอ็ด รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด กรณีโรคระบาดชนิดลัมปีสก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 378 อ่าน.
130 137 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 245 อ่าน.
131 138 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 373 อ่าน.
132 139 ประกาศรายชื่อผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย admin101 กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 274 อ่าน.
133 140 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธรฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 255 อ่าน.
134 141 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 321 อ่าน.
135 142 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 329 อ่าน.
136 143 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/20/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 315 อ่าน.
137 144 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(รถตำรวจ) 4 รายการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 410 อ่าน.
138 145 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 phanupong หนังสือเวียน 407 อ่าน.
139 146 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 287 อ่าน.
140 147 มอบรางวัลการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดนานาชาติ AVC Asian Beach Tour Roi-Et Open tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 504 อ่าน.
141 148 ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 352 อ่าน.
142 149 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 351 อ่าน.
143 150 ภาษีไปไหนไม่ใช่คำถาม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภาครัฐ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 279 อ่าน.
144 151 สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 349 อ่าน.
145 152 เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 292 อ่าน.
146 153 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.)(ศปก.จ.รอ.) tom_it หนังสือเวียน 336 อ่าน.
147 154 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 328 อ่าน.
148 155 รับสมัครบุคคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 361 อ่าน.
149 156 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม"การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 294 อ่าน.
150 157 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 545 อ่าน.
151 158 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 240 อ่าน.
152 159 วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคมสู้โควิด-19 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 368 อ่าน.
153 160 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 361 อ่าน.
154 161 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 251 อ่าน.
155 162 ร้อยเอ็ด กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 428 อ่าน.
156 163 ร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 399 อ่าน.
157 164 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลำน้ำมูล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 415 อ่าน.
158 165 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 342 อ่าน.
159 166 เปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 381 อ่าน.
160 167 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการงานปรับปรุงระบบท่อประปา ทต.หนองพอก phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 354 อ่าน.
161 168 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2565 phanupong รายงานการประชุมฯ 662 อ่าน.
162 169 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 442 อ่าน.
163 170 เพลงรำวงมหาดไทย tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 1031 อ่าน.
164 171 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคม หมู่ 5 ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 408 อ่าน.
165 172 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 723 อ่าน.
166 173 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 592 อ่าน.
167 174 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 242 อ่าน.
168 175 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 222 อ่าน.
169 176 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 228 อ่าน.
170 177 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 7027 อ่าน.
171 178 กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation flag Day) ประจำปี 25 phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 372 อ่าน.
172 179 พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำข้าราชการ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 447 อ่าน.
173 180 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 225 อ่าน.
174 181 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 234 อ่าน.
175 182 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 252 อ่าน.
176 183 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียน phanupong หนังสือเวียน 374 อ่าน.
177 184 ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการการสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ tom_it หนังสือเวียน 357 อ่าน.
178 185 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 372 อ่าน.
179 186 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (ตรวจบัญชีสหกรณ์) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 701 อ่าน.
180 187 วันออกพรรษาปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 908 อ่าน.
181 188 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือฯ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 685 อ่าน.
182 189 ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 637 อ่าน.
183 190 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ธนารักษ์ร้อยเอ็ด) tom_it หนังสือเวียน 279 อ่าน.
184 191 ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 503 อ่าน.
185 192 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก ทางหลวงท้องถิ่นฯ (ทต.หนองพอก) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 263 อ่าน.
186 193 รู้จัก ววน. ระบบวิทนาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 268 อ่าน.
187 194 แผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (โควิด-19) 272 อ่าน.
188 195 การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 3176 อ่าน.
189 196 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2565 phanupong รายงานการประชุมฯ 334 อ่าน.
190 197 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 728 อ่าน.
191 198 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สนง.ที่ดินจังหวัด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 296 อ่าน.
192 199 พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 263 อ่าน.
193 200 เชิญชวนผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 281 อ่าน.
194 201 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 285 อ่าน.
195 202 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง (เทศบาลตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 337 อ่าน.
196 203 ด่วน./รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 307 อ่าน.
197 204 สื่อประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย ปี ๒๕๖๕ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 388 อ่าน.
198 205 ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 516 อ่าน.
199 206 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 551 อ่าน.
200 207 ด่วน./ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา จนท.บันทึกข้อมูล 2 phanupong กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 430 อ่าน.
201 208 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2565 phanupong หนังสือเวียน 477 อ่าน.
202 209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.กู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 323 อ่าน.
203 210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 305 อ่าน.
204 211 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 972 อ่าน.
205 212 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1 tom_it หนังสือเวียน 342 อ่าน.
206 213 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2 tom_it หนังสือเวียน 307 อ่าน.
207 214 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 tom_it หนังสือเวียน 399 อ่าน.
208 215 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 tom_it หนังสือเวียน 408 อ่าน.
209 216 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 tom_it หนังสือเวียน 410 อ่าน.
210 217 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 tom_it รายงานการประชุมฯ 312 อ่าน.
211 218 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 tom_it รายงานการประชุมฯ 465 อ่าน.
212 219 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 tom_it รายงานการประชุมฯ 431 อ่าน.
213 220 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 tom_it รายงานการประชุมฯ 454 อ่าน.
214 221 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 tom_it รายงานการประชุมฯ 478 อ่าน.
215 222 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 tom_it หนังสือเวียน 442 อ่าน.
216 223 กิจกรรมกระทรวง รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 1772 อ่าน.
217 224 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 29 พ.ย. 2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 750 อ่าน.
218 225 รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 phanupong รายงานการประชุมฯ 568 อ่าน.
219 226 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 304 อ่าน.
220 227 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 251 อ่าน.
221 228 จ้างเหมาจัดทำบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 244 อ่าน.
222 229 รายงานจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกของจังหวัดร้อบเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 218 อ่าน.
223 230 รายงานขอจ้างเหมาจัดทำหนังสือข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 257 อ่าน.
224 231 รายงานขอจ้างเหมาจัดบูธประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 258 อ่าน.
225 232 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 429 อ่าน.
226 233 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 296 อ่าน.
227 234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (7หลัง) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 361 อ่าน.
228 235 รายงานผลการดำเนินงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 539 อ่าน.
229 236 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 389 อ่าน.
230 237 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 304 อ่าน.
231 238 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 324 อ่าน.
232 239 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 285 อ่าน.
233 240 ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 289 อ่าน.
234 241 แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สสจ.รอ.) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 273 อ่าน.
235 242 เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) tom_it หนังสือเวียน 542 อ่าน.
236 243 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2565 tom_it รายงานการประชุมฯ 518 อ่าน.
237 244 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ปรับปรุงอาคารสำนักงาน) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 251 อ่าน.
238 245 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 339 อ่าน.
239 246 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้และทฤษฎีครั้งที่ 1 (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 415 อ่าน.
240 247 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเทศบาลตำบลโพนสูง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 362 อ่าน.
241 248 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.พมจ.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 566 อ่าน.
242 250 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "Global Gender Talk Series @ Roiet" phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 336 อ่าน.
243 251 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (ปฏิรูปที่ดิน รอ. phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 237 อ่าน.
244 252 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 244 อ่าน.
245 253 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 327 อ่าน.
246 254 ประธานพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 236 อ่าน.
247 255 วันต่อต้านคอรับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 304 อ่าน.
248 256 มหกรรมเกษตรยั่งยืน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 286 อ่าน.
249 257 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 admin101 กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 601 อ่าน.
250 258 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2565 phanupong รายงานการประชุมฯ 650 อ่าน.
251 259 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 706 อ่าน.
252 260 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 245 อ่าน.
253 261 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 260 อ่าน.
254 262 ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 343 อ่าน.
255 263 ผลการออกฉลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 5207 อ่าน.
256 264 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566" tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 313 อ่าน.
257 265 ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 tom_it หนังสือเวียน 558 อ่าน.
258 266 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต tom_it หนังสือเวียน 405 อ่าน.
259 267 Application "เรียกช่าง" tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 267 อ่าน.
260 268 รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 6 อัตรา tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 260 อ่าน.
261 269 ผลการคัดเลือกการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 242 อ่าน.
262 270 รายงานการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 270 อ่าน.
263 271 ทุนเรียนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 3 โครงการ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 252 อ่าน.
264 272 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 407 อ่าน.
265 273 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 1023 อ่าน.
266 274 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 984 อ่าน.
267 275 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ ITA ประจำปี 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 260 อ่าน.
268 276 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 282 อ่าน.
269 277 เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 245 อ่าน.
270 278 ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบแสดงผลภาพ สำหรับห้องประชุม tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 276 อ่าน.
271 279 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา" tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 273 อ่าน.
272 280 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทำความเข้าใจในระบบE-GP เฟส 5" tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 255 อ่าน.
273 281 รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 558 อ่าน.
274 282 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการ/คณะกรรมการการเลือกตั้ง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 233 อ่าน.
275 283 ขอเชิญร่วมทำบุญ สมทบทุนสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 387 อ่าน.
276 284 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเรือนจำจังหวัด พ.ศ.2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 346 อ่าน.
277 285 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 221 อ่าน.
278 286 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 242 อ่าน.
279 287 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 321 อ่าน.
280 288 ผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 327 อ่าน.
281 289 หนังสือรวบรวมผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์จังหวัดปัตตานี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 278 อ่าน.
282 290 ค่านิยม 11 ประการของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 367 อ่าน.
283 291 ประกอบพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 260 อ่าน.
284 292 แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 298 อ่าน.
285 293 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 234 อ่าน.
286 294 สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 288 อ่าน.
287 295 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศบาลตำบลหนองพอก อาคาร คสล.3ชั้น tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 276 อ่าน.
288 296 ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 388 อ่าน.
289 297 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 403 อ่าน.
290 298 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 tom_it หนังสือเวียน 300 อ่าน.
291 299 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 627 อ่าน.
292 300 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 691 อ่าน.
293 301 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 437 อ่าน.
294 302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 325 อ่าน.
295 303 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 tom_it หนังสือเวียน 295 อ่าน.
296 304 หลักสูตร "ระบบการคำนวณราคากลางและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง" tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 255 อ่าน.
297 305 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 372 อ่าน.
298 306 รับสมัครบุคคลผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 328 อ่าน.
299 307 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2566 tom_it หนังสือเวียน 459 อ่าน.
300 308 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 723 อ่าน.
301 309 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 627 อ่าน.
302 310 ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ tom_it หนังสือเวียน 254 อ่าน.
303 311 ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบฯ 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 199 อ่าน.
304 312 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นของ สป.มท. tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 243 อ่าน.
305 313 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2565 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 203 อ่าน.
306 314 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 213 อ่าน.
307 315 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2565 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 224 อ่าน.
308 316 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2566 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 202 อ่าน.
309 317 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 220 อ่าน.
310 318 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2566 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 211 อ่าน.
311 319 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 198 อ่าน.
312 320 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลเกษตรวิสัย tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 329 อ่าน.
313 321 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลศรีสมเด็จ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 429 อ่าน.
314 322 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 229 อ่าน.
315 323 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข็มพลาสติก จำนวน 8 รายการ admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 206 อ่าน.
316 324 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (รพ.รอ.) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 211 อ่าน.
317 325 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (รพ.รอ.) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 204 อ่าน.
318 326 แผนจ้างเหมาดูแลและซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (รพ.รอ.) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 200 อ่าน.
319 327 แผนเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล (รพ.รอ.) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 344 อ่าน.
320 328 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 178 อ่าน.
321 329 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 เครื่อง admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 208 อ่าน.
322 330 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 4 เครื่อง admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 222 อ่าน.
323 331 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 250,000 ฟอง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 230 อ่าน.
324 332 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 259 อ่าน.
325 333 พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 264 อ่าน.
326 334 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 251 อ่าน.
327 335 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 228 อ่าน.
328 336 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 213 อ่าน.
329 337 เปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน tom_it หนังสือเวียน 246 อ่าน.
330 338 ย้ายที่ตั้งสำนักงบประมาณ tom_it หนังสือเวียน 385 อ่าน.
331 339 ประกาศ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรง (ฉบับที่ 12) tom_it หนังสือเวียน 372 อ่าน.
332 340 รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน tom_it หนังสือเวียน 436 อ่าน.
333 341 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 254 อ่าน.
334 342 ประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 219 อ่าน.
335 343 ประกาศ การเช่าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด tom_it หนังสือเวียน 541 อ่าน.
336 344 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 243 อ่าน.
337 345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ หลัง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 216 อ่าน.
338 346 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 197 อ่าน.
339 347 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 302 อ่าน.
340 348 ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 278 อ่าน.
341 349 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 tom_it รายงานการประชุมฯ 659 อ่าน.
342 350 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 734 อ่าน.
343 351 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 212 อ่าน.
344 352 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1909) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 180 อ่าน.
345 353 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1433) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 231 อ่าน.
346 354 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1497) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 201 อ่าน.
347 355 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 442 อ่าน.
348 356 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 354 อ่าน.
349 357 ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 258 อ่าน.
350 358 กำหนดยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 200 อ่าน.
351 359 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 175 อ่าน.
352 360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 337 อ่าน.
353 361 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 314 อ่าน.
354 362 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือการวินิจฉัยร้องทุกข์ กทม. tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 256 อ่าน.
355 363 การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 187 อ่าน.
356 364 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 158 อ่าน.
357 365 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 205 อ่าน.
358 366 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 204 อ่าน.
359 367 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 259 อ่าน.
360 368 แนวทางการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 187 อ่าน.
361 369 ประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 265 อ่าน.
362 370 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 773 อ่าน.
363 371 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 663 อ่าน.
364 372 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 208 อ่าน.
365 373 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2568 - 2570 tom_it เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Plan101) 506 อ่าน.
366 374 อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด tom_it กิจกรรม/การดำเนินงาน (Plan101) 173 อ่าน.
367 375 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 188 อ่าน.
368 376 ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี 2024/2025 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 180 อ่าน.
369 377 การจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญ หลวงปู่แสง จันดะโชโต tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 194 อ่าน.
370 378 แต่งตั้งกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมาศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย tom_it หนังสือเวียน 242 อ่าน.
371 379 ประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อผู้รับรางวัล Nikkei Asia Award ครั้ง 3 tom_it หนังสือเวียน 373 อ่าน.
372 380 เปิดประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ โดย สน.ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 193 อ่าน.
373 382 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 183 อ่าน.
374 383 ขอเชิญบริจาคโลหิต "โครงการบริจาคโลหิต 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย" tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 167 อ่าน.
375 384 รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 199 อ่าน.
376 385 การใช้งานเว็บไซต์ Biz Portal และแอปฯ ทางรัฐ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 248 อ่าน.
377 386 การประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 219 อ่าน.
378 387 ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 162 อ่าน.
379 388 รับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ เพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 186 อ่าน.
380 389 คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 166 อ่าน.
381 390 รับสมัครตำแหน่ง Personal Assistant to CEO และตำหน่ง Communication Officer tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 222 อ่าน.
382 391 การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 229 อ่าน.
383 392 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Navigation Operation Specialist tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 256 อ่าน.
384 393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารตลาดสดสระทอง หลังที่ 3 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 276 อ่าน.
385 394 รางวัล UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2566 tom_it หนังสือเวียน 501 อ่าน.
386 395 ขายทอดตลาดอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 221 อ่าน.
387 396 การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ สำหรับการก่อสร้างโยธาธิการ ครั้งที่ 6 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 181 อ่าน.
388 397 เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 204 อ่าน.
389 398 เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 176 อ่าน.
390 399 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 151 อ่าน.
391 400 ขายทอดตลาด อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 194 อ่าน.
392 401 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 212 อ่าน.
393 402 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 232 อ่าน.
394 403 รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 242 อ่าน.
395 404 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 625 อ่าน.
396 405 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 564 อ่าน.
397 406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 220 อ่าน.
398 407 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขยายผลจากงานประเพณีบุญบั้งไฟ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 215 อ่าน.
399 408 รายงานประจำปี สกสว. รายงาน กสว. และกองทุนส่งเสริม ววน. ประจำปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 205 อ่าน.
400 409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 208 อ่าน.
401 410 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Regional Flood and Drought Management Centre tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 196 อ่าน.
402 411 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 50 (5แปลง) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 177 อ่าน.
403 412 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 1474 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 219 อ่าน.
404 413 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 1493-1494 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 277 อ่าน.
405 414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 308 อ่าน.
406 415 ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 194 อ่าน.
407 416 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 230 อ่าน.
408 417 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 256 อ่าน.
409 418 ขอปลูกสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 332 อ่าน.
410 419 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 303 อ่าน.
411 420 จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง" tom_it กิจกรรมจิตอาสา 345 อ่าน.
412 421 จัดพิธีเชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 401 อ่าน.
413 422 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 765 อ่าน.
414 423 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 642 อ่าน.
415 424 บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 258 อ่าน.
416 425 จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส. tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 477 อ่าน.
417 426 ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 382 อ่าน.
418 427 กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ หนองแวง tom_it กิจกรรมจิตอาสา 448 อ่าน.
419 428 รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 172 อ่าน.
420 429 ตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ใหม่ tom_it หนังสือเวียน 420 อ่าน.
421 430 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566) tom_it หนังสือเวียน 657 อ่าน.
422 431 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง เปิดรับสมัครงาน tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 199 อ่าน.
423 432 Mind MAP (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) tom_it เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Plan101) 154 อ่าน.
424 433 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานราชการ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 241 อ่าน.
425 434 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานราชการ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 173 อ่าน.
426 435 นโยบายและแผนระดับชาติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 394 อ่าน.
427 436 ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 223 อ่าน.
428 437 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้า tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 328 อ่าน.
429 438 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Communication tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 169 อ่าน.
430 439 เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 184 อ่าน.
431 440 ช่องทางติดต่อหน่วยงานราชการ (เพิ่มเติม) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 185 อ่าน.
432 441 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ สวนหย่อมเขตพื้นที่การบิน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 173 อ่าน.
433 442 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครลูกจ้างหมุนเวียน tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 188 อ่าน.
434 443 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 175 อ่าน.
435 444 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 จ.นครสวรรค์ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 148 อ่าน.
436 445 เอกสารนำเสนอ ในเวทีประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนฯ tom_it เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Plan101) 150 อ่าน.
437 446 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิมเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปี 2568) tom_it กิจกรรม/การดำเนินงาน (Plan101) 225 อ่าน.
438 448 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิมเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปี 2568) tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 508 อ่าน.
439 449 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 270 อ่าน.
440 450 ผลการดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรน้ำของ กนช. tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 201 อ่าน.
441 451 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 421 อ่าน.
442 452 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 550 อ่าน.
443 453 รายงานประจำปี 2566 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 190 อ่าน.
444 454 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 220 อ่าน.
445 455 รางวัลการประกวดคำคม/คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.มท. tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 173 อ่าน.
446 456 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ฯ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 224 อ่าน.
447 457 ประมูลสิทธิการเช่าผู้ประกอบการร้านขายสินค้าในอาคารผู้โดยสาร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 385 อ่าน.
448 458 การสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 292 อ่าน.
449 460 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 173 อ่าน.
450 461 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 10/2566) tom_it หนังสือเวียน 322 อ่าน.
451 462 รางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 139 อ่าน.
452 463 จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช 2566 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 158 อ่าน.
453 464 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 163 อ่าน.
454 465 ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรวันพระ อำเภอจตุรพักตรพิมาน tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 141 อ่าน.
455 466 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 154 อ่าน.
456 467 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด?รุดติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว พร้อมจัดเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชน tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 161 อ่าน.
457 468 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สั่งการ ปภ. บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านดินแดง อำเภอจังหาร tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 291 อ่าน.
458 469 ร้อยเอ็ด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 173 อ่าน.
459 470 จิตอาสาพัฒนาวัดใหญ่ศรีมหาธาตุ tom_it กิจกรรมจิตอาสา 175 อ่าน.
460 471 ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ ผู้ประสบอุทกภัย tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 184 อ่าน.
461 472 อนุมัติการแต่งตั้งกงสุลกิตติมาศักดิ์ต่างประเทศ ในประเทศไทย tom_it หนังสือเวียน 328 อ่าน.
462 473 ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 233 อ่าน.
463 474 พ่อเมืองร้อยเอ็ด ผูกแขนรับขวัญพี่น้องแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 261 อ่าน.
464 475 สัมมนาวิชาการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) tom_it หนังสือเวียน 331 อ่าน.
465 476 ิพิธีวางพวงมาลา และถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2566 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 155 อ่าน.
466 477 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 163 อ่าน.
467 478 ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อม จัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ปี 2566 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 251 อ่าน.
468 479 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำทีมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด ทัวร์นาเม้นท์ระดับโลก tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 417 อ่าน.
469 480 รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเชียงขวัญ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 156 อ่าน.
470 481 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 193 อ่าน.
471 482 สืบสานส่งเสริมประเพณีให้คงอยู่กับวิถีพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น จัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 267 อ่าน.
472 483 "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค" tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 172 อ่าน.
473 484 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรในวันพระ ณ วัดบ้านกู่ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 190 อ่าน.
474 485 จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2566 tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 246 อ่าน.
475 486 มอบรางวัล ?หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 157 อ่าน.
476 487 มอบใบประกาศเกียรติคุณส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS พร้อมป้าย HAPPY TOILET tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 262 อ่าน.
477 488 พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2566 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 227 อ่าน.
478 489 พิธีมอบรางวัลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 318 อ่าน.
479 490 ร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอเชียงขวัญ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 205 อ่าน.
480 491 รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 262 อ่าน.
481 492 เปิดปฏิบัติการ Kick off ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 400 อ่าน.
482 493 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 210 อ่าน.
483 494 ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2566 " tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 133 อ่าน.
484 495 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.รอ.) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 128 อ่าน.
485 496 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 189 อ่าน.
486 497 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรเทพ (ด้านนอก) และถนนรัฐกิจไคลคลา tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 130 อ่าน.
487 498 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถ.เทวาภิบาย ซ. 18 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 113 อ่าน.
488 499 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมคลองด้านทิศใต้ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 238 อ่าน.
489 500 ผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 313 อ่าน.
490 501 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ครั้งที่ 11/2566) tom_it หนังสือเวียน 410 อ่าน.
491 502 รับสมัครงานตำแหน่ง Modellrt ปฏิบัติงาน ณ นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 116 อ่าน.
492 503 รับสมัครลูกจ้างหมุนเวียน tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 130 อ่าน.
493 504 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 116 อ่าน.
494 505 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 203 อ่าน.
495 506 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 111 อ่าน.
496 507 ร้อยเอ็ด ปลัดกระทรวงมหาดไทย เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐิน พระราชทาน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 133 อ่าน.
497 508 ร้อยเอ็ด แถลงข่าวงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566? tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 174 อ่าน.
498 509 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จัดตั้งศูนย์ฯ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 289 อ่าน.
499 510 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 492 อ่าน.
500 511 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 545 อ่าน.
501 512 Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย" tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 129 อ่าน.
502 513 ร้อยเอ็ด หอการค้าไทย มอบรางวัลสำเภาทอง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 231 อ่าน.
503 514 ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 139 อ่าน.
504 515 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 322 อ่าน.
505 516 หน้าสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 388 อ่าน.
506 517 ประกวดราคาจ้าง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 244 อ่าน.
507 518 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 6 คูหา (ตลาดหนองแคน) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 269 อ่าน.
508 519 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 336 อ่าน.
509 520 ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง (Break The Corruption) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 159 อ่าน.
510 521 สัมภาษณ์งานข้าวหอมมะลิ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 378 อ่าน.
511 522 เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 179 อ่าน.
512 523 เชิญชวนประชาชนทุกสิทธิการรักษา นำบัตรยืนยันตัวตน tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 406 อ่าน.
513 524 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Kick Off งานวันดินโลก ปี 2566 กระทรวงมหาดไทย tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 229 อ่าน.
514 525 ยกย่องผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566 tom_it หนังสือเวียน 218 อ่าน.
515 526 รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบฯ พ.ศ.2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 158 อ่าน.
516 527 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด พบปะและให้กำลังใจ ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2024 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 175 อ่าน.
517 528 พระอาจารต้อม วัดท่าสะแบง ลงสีองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ปฐมฤกษ์ เพื่อความสิริมงคล tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 1147 อ่าน.
518 529 ร้อยเอ็ด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ อำเภออาจสามารถ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 232 อ่าน.
519 530 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น สายสะพาย ปี 2565 และ2566 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 190 อ่าน.
520 531 ชาวอำเภอเมยวดี ร่วมใจกันจัดงานประจำปีครั้งแรก ประเพณีบวงสรวง เจ้าปู่สีหราช สุดคึกคัก tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 218 อ่าน.
521 532 โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน tom_it หนังสือเวียน 175 อ่าน.
522 533 อนุมัติการเปิดสถานกงสลกิตติมาศักดิ์สาธารณรัฐเซอร์เบีย ณ จังหวัดชลบุรี tom_it หนังสือเวียน 207 อ่าน.
523 534 ร้อยเอ็ด ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 101 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 187 อ่าน.
524 535 ร่วมแสดงความยินดี กับลูกหลานชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับ เหรียญทอง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 156 อ่าน.
525 536 นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Kick off 30 บาท รักษาทุกที่ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 215 อ่าน.
526 537 จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนร tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 207 อ่าน.
527 538 ร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 298 อ่าน.
528 539 ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2? tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 625 อ่าน.
529 540 รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 140 อ่าน.
530 541 คำขวัญวันเด็ก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 427 อ่าน.
531 542 จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือปัญหาหนี้สินนอกระบบ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 176 อ่าน.
532 543 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 380 อ่าน.
533 544 สรุปสาระสำคัญบทความ เรื่อง "Some progress, must do better" tom_it หนังสือเวียน 173 อ่าน.
534 545 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 590 อ่าน.
535 546 ปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 196 อ่าน.
536 547 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2568 - 2570 tom_it เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Plan101) 86 อ่าน.
537 548 ร้อยเอ็ด ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567? tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 274 อ่าน.
538 549 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 447 อ่าน.
539 550 บทบาทการทูตเศรษฐกิจ tom_it หนังสือเวียน 193 อ่าน.
540 551 PEA ร้อยเอ็ด จัดโครงการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 239 อ่าน.
541 552 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 443 อ่าน.
542 553 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 391 อ่าน.
543 554 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด กำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนเที่ยวงานกาชาด tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 236 อ่าน.
544 555 ปลัด มท.ลงพื้นที่ติดตามงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 261 อ่าน.
545 556 ร้อยเอ็ด ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 211 อ่าน.
546 557 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (แก้ไข) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 948 อ่าน.
547 558 ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 13) tom_it หนังสือเวียน 159 อ่าน.
548 559 นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 80 อ่าน.
549 560 ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขน้ำแลง น้ำท้วม ในเขตลุ่มน้ำโขง tom_it หนังสือเวียน 116 อ่าน.
550 561 ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขน้ำแลง น้ำท้วม ในเขตลุ่มน้ำชี tom_it หนังสือเวียน 153 อ่าน.
551 562 ประกาศคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 (คก.ก่อสร้างทางรถไฟ) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 100 อ่าน.
552 563 ประกาศ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลชั้นต้น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 111 อ่าน.
553 564 อ.ธวัชบุรี จัดงานประเพณีวิถีชุมชน บุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 191 อ่าน.
554 565 รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 178 อ่าน.
555 566 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2567 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 101 อ่าน.
556 567 โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2567 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 146 อ่าน.
557 568 รายงานสถานการณ์ MSME Outlook ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 tom_it หนังสือเวียน 164 อ่าน.
558 569 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 436 อ่าน.
559 570 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ร้อยเอ็ดร่วมในภักดิ์ ปกป้องและถวายกำลังใจ" tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 131 อ่าน.
560 571 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2566 tom_it หนังสือเวียน 273 อ่าน.
561 572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 117 อ่าน.
562 573 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมการปกครอง tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 252 อ่าน.
563 574 สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 224 อ่าน.
564 575 พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมใจสวมเสื้อม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 222 อ่าน.
565 576 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดเตรียมนิทรรศการโครงการตามรอยพ่อและมรดกพ่อ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 109 อ่าน.
566 577 ติดตามการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 6187 อ่าน.
567 578 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้น tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 222 อ่าน.
568 579 การดำเนินการตามพิธีการทางการทูต tom_it หนังสือเวียน 300 อ่าน.
569 580 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 341 อ่าน.
570 581 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2567 tom_it รายงานการประชุมฯ 485 อ่าน.
571 582 ประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 75 อ่าน.
572 583 พิธีร่วมลงนามในคำรับรองในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ITA tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 80 อ่าน.
573 584 ขอความร่วมมือ ให้งดเผาวัชพืช ขยะ ป่า ไร่อ้อยและนาข้าว tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 78 อ่าน.
574 585 จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 84 อ่าน.
575 586 นายกฯ ดีใจชาวร้อยเอ็ด ต้อนรับอบอุ่น พอใจบริหารจัดการน้ำ tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 215 อ่าน.
576 587 เชิญเลือกซื้อสินค้าโอทอป กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2567 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 111 อ่าน.
577 588 เชิญชวนเที่ยวงานบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 119 อ่าน.
578 589 แนวปฏิบัติในยการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ tom_it หนังสือเวียน 222 อ่าน.
579 590 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 182 อ่าน.
580 591 ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 104 อ่าน.
581 592 ร้อยเอ็ด แถลงข่าวจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 168 อ่าน.
582 593 ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก โครงการน้ำประปาดื่มได้ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 95 อ่าน.
583 594 ร้อยเอ็ด จัดงาน ชม ช้อป เอาบุญ มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 137 อ่าน.
584 595 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดชุมพร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 68 อ่าน.
585 596 ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ลาย tom_it หนังสือเวียน 220 อ่าน.
586 597 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารประกอบเหล่ากาชาด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 71 อ่าน.
587 598 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 367 อ่าน.
588 599 รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 130 อ่าน.
589 600 ร้อยเอ็ด ชมการแสดง แสง สี เสียง และพาแลงมหาทาน ในงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 92 อ่าน.
590 601 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด นำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน 101 ต้น ในงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 124 อ่าน.
591 602 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา 13 tom_it หนังสือเวียน 314 อ่าน.
592 603 รับสมัครผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง และการดูแลผู้สูงอายุ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 67 อ่าน.
593 604 ประชาสัมพันธ์การประกวดราคา ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 61 อ่าน.
594 605 เหล่ากาชาด เปิดสั่งจอง เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 122 อ่าน.
595 606 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 106 อ่าน.
596 607 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2567 tom_it รายงานการประชุมฯ 325 อ่าน.
597 608 ร้อยเอ็ด ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุบนโต๊ะ จำลองสถานการณ์ กรณี จับตัวประกันและเพลิงไหม้อากาศยาน ปี 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 92 อ่าน.
598 609 ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 119 อ่าน.
599 610 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม รวมพลังสตรี เฉลิมฉลองสมโภช ครบรอบ 37 ปี tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 102 อ่าน.
600 611 สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศประกวดราคาจ้างทำเคาน์เตอร์บริการประชาชน tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 114 อ่าน.
601 612 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 126 อ่าน.
602 613 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 159 อ่าน.
603 614 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (เพิ่มเติม) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 110 อ่าน.
604 615 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 215 อ่าน.
605 616 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 6 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 74 อ่าน.
606 617 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 91 อ่าน.
607 618 ร้อยเอ็ด จัดโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 98 อ่าน.
608 619 ร้อยเอ็ด ทำบุญยกอุโบสถ ยกฐานะ ยกชะตาชีวิต หนุนดวงชะตา เสริมบารมี วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 85 อ่าน.
609 620 บรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 87 อ่าน.
610 621 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2567 tom_it รายงานการประชุมฯ 306 อ่าน.
611 622 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 93 อ่าน.
612 623 WeGO จัดประกวดข้อเสนอรูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริย์ (Smart City Model) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 95 อ่าน.
613 624 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับพิธีการและประเพณีปฏิบัติทางการฑูต tom_it หนังสือเวียน 266 อ่าน.
614 625 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว tom_it หนังสือเวียน 278 อ่าน.
615 626 ร้อยเอ็ด มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ โดย มูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญโญ เพื่อผู้ยากไร้ อำเภอจังหาร tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 79 อ่าน.
616 627 ร้อยเอ็ด จิตอาสาจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 tom_it กิจกรรมจิตอาสา 65 อ่าน.
617 628 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 96 อ่าน.
618 629 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบึงพระลานชัย tom_it กิจกรรมจิตอาสา 64 อ่าน.
619 630 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำท้องถิ่นจังหวัด และ ทสจ. ร่วมประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ กับ UN มหาดไทย tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 97 อ่าน.
620 631 ร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 151 อ่าน.
621 632 ร้อยเอ็ด จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 72 อ่าน.
622 633 ร้อยเอ็ด รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2567 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 68 อ่าน.
623 634 ร้อยเอ็ด สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2567 วันแรก tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 84 อ่าน.
624 635 ร้อยเอ็ด ทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 75 อ่าน.
625 636 รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้น เทศกาลสงกรานต์ 2567 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 135 อ่าน.
626 637 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 108 อ่าน.
627 638 ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณ จนท. ทุกฝ่ายเสียสละดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 302 อ่าน.
628 639 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2567 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 205 อ่าน.
629 640 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านอ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช tom_it กิจกรรมจิตอาสา 44 อ่าน.
630 641 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี พ.ศ. 2566 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 92 อ่าน.
631 642 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด รพ.เกษตรวิสัย tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 135 อ่าน.
632 643 วีดิทัศน์เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 114 อ่าน.
633 644 ร้อยเอ็ด จัดพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 96 อ่าน.
634 645 ขอรับการสนับสนุนพวงหรีดและการ์ดของชำร่วยระดมทุนเพื่อสภากาชาดไทย tom_it หนังสือเวียน 219 อ่าน.
635 646 ร้อยเอ็ด มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน กว่า 427 ไร่เศษ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 77 อ่าน.
636 647 ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนคร tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 87 อ่าน.
637 648 ร้อยเอ็ด เตรียมจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว tom_it งานในโครการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติ 31 อ่าน.
638 649 จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อน ขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ tom_it กิจกรรม/การดำเนินงาน (Plan101) 31 อ่าน.
639 650 จังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญตักบาตร และถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 72 อ่าน.
640 651 มูลนิธิขาเทียมฯพร้อมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้บริการทำขาเทียมฟรี? tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 131 อ่าน.
641 652 โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 110 อ่าน.
642 653 Happy Deal เทศกาลท่องเที่ยวฉลอง 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 211 อ่าน.
643 654 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 113 อ่าน.
644 655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เลขที่ E 8. 8/2567 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 84 อ่าน.
645 656 นิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 119 อ่าน.
646 657 ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยพนักงานบริการยานยนต์ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 109 อ่าน.
647 658 รัฐบาลอนุมัติการแต่งตั้งกงสุลใหญ่ และกงสุลกิติมาศักดิ์ต่างประเทศ ในประเทศไทย tom_it หนังสือเวียน 62 อ่าน.
648 659 ประกาศขายทอดตลาด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 105 อ่าน.
649 660 ร้อยเอ็ด ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 53 อ่าน.
650 661 Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรมจิตอาสา 59 อ่าน.
651 662 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลุยหนุนอาชีพอิสระโซนอีสาน สร้างหลักประกันให้เงินทดแทนการขาดรายได้ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 63 อ่าน.
652 663 ร้อยเอ็ด สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 73 อ่าน.
653 664 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล? เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 68 อ่าน.
654 665 นายกฯเศรษฐา เยือนร้อยเอ็ดแก้ปัญหาแหล่งน้ำและแผนพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ให้แก่ชาวร้อยเอ็ด tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 76 อ่าน.
655 666 จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย tom_it กิจกรรมจิตอาสา 104 อ่าน.
656 667 คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนบริหารจัดการโรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 25 อ่าน.
657 668 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 5 รายการ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 43 อ่าน.
658 669 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาอุดร ธมมปญโญ มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 31 อ่าน.
659 670 ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 33 อ่าน.
660 671 ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือก สว. ปี 2567 ย้ำบูรณการความร่วมมือภาคีเครือข่าย tom_it ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 24 อ่าน.
661 672 การประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 20 อ่าน.