N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (e-bidding) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 190 อ่าน.
2 2 นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 192 อ่าน.
3 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 261 อ่าน.
4 4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 214 อ่าน.
5 5 เชิญประุชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 198 อ่าน.
6 6 ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 174 อ่าน.
7 7 แผนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 170 อ่าน.
8 8 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 177 อ่าน.
9 9 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 205 อ่าน.
10 10 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 180 อ่าน.
11 11 กิจกรรม 5 ส สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 167 อ่าน.
12 12 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ.. tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 168 อ่าน.
13 13 มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 282 อ่าน.
14 14 วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 281 อ่าน.
15 15 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (สนง.ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 321 อ่าน.
16 16 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 257 อ่าน.
17 17 วันมาฆบูชา tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 556 อ่าน.
18 18 เชิญชมการจัดแสดง นิทรรศการสืบสานมรดกผ้ายก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 308 อ่าน.
19 19 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 268 อ่าน.
20 24 รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 182 อ่าน.
21 25 ขยายเวลา รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 162 อ่าน.
22 26 แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?? tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 733 อ่าน.
23 27 ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด แจ้งผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 149 อ่าน.
24 28 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 178 อ่าน.
25 29 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช.ครั้งที่ 17 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 172 อ่าน.
26 30 มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 169 อ่าน.
27 31 ผู้ว่าราชการ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 154 อ่าน.
28 32 วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 163 อ่าน.
29 33 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปี 2565 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 522 อ่าน.
30 34 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 151 อ่าน.
31 35 ประชาสัมพันธ์ชุดวิดีโอ ภัยออนไลน์ใกล้ตัว tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 575 อ่าน.
32 36 Save 608 By Booter Dose tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 160 อ่าน.
33 37 130 ปี กระมรวงมหาดไทย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 243 อ่าน.
34 38 ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 214 อ่าน.
35 39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.จ.ร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 221 อ่าน.
36 40 ข้อห้ามช่วงสงกรานต์ มีอะไรบ้าง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 201 อ่าน.
37 41 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 167 อ่าน.
38 42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 256 อ่าน.
39 43 เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 188 อ่าน.
40 44 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 158 อ่าน.
41 45 ติดโควิดไม่ต้องกังวล เบิกประกันสังคมได้ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 217 อ่าน.
42 46 รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 293 อ่าน.
43 47 องค์การอนามัยโลก แนะ !! ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 224 อ่าน.
44 48 ร้องเรียน/เสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 147 อ่าน.
45 49 อย่าเพิ่งวางใจ ให้โทร. เช็กก่อนเชื่อ!? tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 179 อ่าน.
46 50 วัคซีนโควิด 2 เข็มไม่พอ ต้องกระตุ้น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 182 อ่าน.
47 51 แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 233 อ่าน.
48 52 วิธีสังเกตไลน์ปลอม ตีเนียนขอยืมตังค์ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 135 อ่าน.
49 53 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 147 อ่าน.
50 54 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 157 อ่าน.
51 55 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 144 อ่าน.
52 56 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 294 อ่าน.
53 57 ข่าวสารอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 195 อ่าน.
54 58 เตรียมความพร้อม 4 มาตรการ โควิดเข้าสู่ โรคประจำถิ่น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 200 อ่าน.
55 59 ต้องรู้กฎหมาย PDPA !! tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 170 อ่าน.
56 60 การรับสาร THC จากกัญชาเข่้าสู้ร่างกายส่งผลต่อระบบจิตประสาท tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 142 อ่าน.
57 61 สรุปปลดล็ก กัญชา แล้ว ทำอะไรได้บ้าง? tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 139 อ่าน.
58 62 ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 174 อ่าน.
59 63 ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไหมสาเกต tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 224 อ่าน.
60 64 การดูแลผู้อายุให้ห่างไกลจากโควิด-19 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 134 อ่าน.
61 65 วีดิทัศน์นำเสนอจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 231 อ่าน.
62 66 COVID-19 ป้องกันไว้ปลอดภัยทั้งครอบครัว tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 152 อ่าน.
63 67 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 118 อ่าน.
64 68 เชิญชวนถวายคำสัตย์ปฏิญาณ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 141 อ่าน.
65 69 สธ. เตือน แนวโน้วสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 141 อ่าน.
66 70 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จังหวัดจันทบุรี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 351 อ่าน.
67 71 ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 208 อ่าน.
68 72 โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 147 อ่าน.
69 73 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเนื่องในวันรพี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 140 อ่าน.
70 74 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 59 tom_it ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (โควิด-19) 249 อ่าน.
71 75 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 60 tom_it ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (โควิด-19) 382 อ่าน.
72 76 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 444 อ่าน.
73 77 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 138 อ่าน.
74 78 จิตอาสาพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 158 อ่าน.
75 79 ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 126 อ่าน.
76 80 ทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 202 อ่าน.
77 81 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 122 อ่าน.
78 82 เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนฯ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 158 อ่าน.
79 83 ร้อยเอ็ด แจกถุงผ้าอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 124 อ่าน.
80 84 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 168 อ่าน.
81 85 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 121 อ่าน.
82 86 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 195 อ่าน.
83 87 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 121 อ่าน.
84 88 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it หนังสือเวียน 244 อ่าน.
85 89 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและฝ้าวระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชง กัญชา) tom_it หนังสือเวียน 248 อ่าน.
86 90 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการโควิด-19 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 439 อ่าน.
87 92 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ tom_it หนังสือเวียน 288 อ่าน.
88 93 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 129 อ่าน.
89 94 การคืนหลักประกันสัญญา (อบต.โพธิ์ศรี) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 181 อ่าน.
90 95 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 143 อ่าน.
91 96 ร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 189 อ่าน.
92 97 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 290 อ่าน.
93 98 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ (สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 233 อ่าน.
94 99 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 115 อ่าน.
95 100 คลิปเสียงบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 6959 อ่าน.
96 102 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 113 อ่าน.
97 103 ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวพนังหิน Gabion ชั่วคราวที่ขาดชำรุด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 241 อ่าน.
98 104 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 tom_it หนังสือเวียน 230 อ่าน.
99 106 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 158 อ่าน.
100 107 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 587 อ่าน.
101 108 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 130 อ่าน.
102 109 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2565 tom_it รายงานการประชุมฯ 357 อ่าน.
103 110 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แมบ้านมหาดไทย) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 176 อ่าน.
104 111 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 356 อ่าน.
105 112 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ผู้ว่าราชการจังหวัด) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 453 อ่าน.
106 113 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 158 อ่าน.
107 114 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 103 อ่าน.
108 115 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกบึงหนองบั่วฯ ม.11 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 156 อ่าน.
109 116 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 183 อ่าน.
110 117 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 138 อ่าน.
111 118 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 156 อ่าน.
112 119 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 6897 อ่าน.
113 120 ขอเชิญประชาชนร่วมลงทะบียนก้าวท้าใจ season 4 ผ่าน Application Line กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 224 อ่าน.
114 121 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 117 อ่าน.
115 122 การประมูลสิทธิการเช่าซื้อเพื่อหาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ท่าอากาศยาน) กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 170 อ่าน.
116 123 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 153 อ่าน.
117 124 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (สนง.สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 135 อ่าน.
118 125 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง กรมบัญชีกลาง (คลังจังหวัดร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 241 อ่าน.
119 126 รายงานการเงินและรายงานผลผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 265 อ่าน.
120 127 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจ phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 152 อ่าน.
121 128 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 155 อ่าน.
122 129 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 231 อ่าน.
123 130 ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว ร้อยเอ็ดดี๊ดี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 299 อ่าน.
124 131 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 511 อ่าน.
125 132 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 115 อ่าน.
126 133 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 113 อ่าน.
127 134 ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 227 อ่าน.
128 135 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด (ใหม่) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 546 อ่าน.
129 136 ร้อยเอ็ด รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด กรณีโรคระบาดชนิดลัมปีสก tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 200 อ่าน.
130 137 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 113 อ่าน.
131 138 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 150 อ่าน.
132 139 ประกาศรายชื่อผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย admin101 กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 120 อ่าน.
133 140 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธรฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 110 อ่าน.
134 141 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 139 อ่าน.
135 142 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 166 อ่าน.
136 143 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/20/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 129 อ่าน.
137 144 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(รถตำรวจ) 4 รายการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 216 อ่าน.
138 145 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 phanupong หนังสือเวียน 244 อ่าน.
139 146 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 123 อ่าน.
140 147 มอบรางวัลการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดนานาชาติ AVC Asian Beach Tour Roi-Et Open tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 242 อ่าน.
141 148 ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 183 อ่าน.
142 149 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 173 อ่าน.
143 150 ภาษีไปไหนไม่ใช่คำถาม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภาครัฐ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 115 อ่าน.
144 151 สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 170 อ่าน.
145 152 เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 120 อ่าน.
146 153 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.)(ศปก.จ.รอ.) tom_it หนังสือเวียน 165 อ่าน.
147 154 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 141 อ่าน.
148 155 รับสมัครบุคคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 191 อ่าน.
149 156 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม"การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 116 อ่าน.
150 157 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 291 อ่าน.
151 158 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 117 อ่าน.
152 159 วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคมสู้โควิด-19 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 184 อ่าน.
153 160 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 164 อ่าน.
154 161 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 119 อ่าน.
155 162 ร้อยเอ็ด กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 244 อ่าน.
156 163 ร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 223 อ่าน.
157 164 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลำน้ำมูล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 237 อ่าน.
158 165 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 185 อ่าน.
159 166 เปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 179 อ่าน.
160 167 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการงานปรับปรุงระบบท่อประปา ทต.หนองพอก phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 176 อ่าน.
161 168 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2565 phanupong รายงานการประชุมฯ 381 อ่าน.
162 169 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 231 อ่าน.
163 170 เพลงรำวงมหาดไทย tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 528 อ่าน.
164 171 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคม หมู่ 5 ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 174 อ่าน.
165 172 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 500 อ่าน.
166 173 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 342 อ่าน.
167 174 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 86 อ่าน.
168 175 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 98 อ่าน.
169 176 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 96 อ่าน.
170 177 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 6890 อ่าน.
171 178 กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation flag Day) ประจำปี 25 phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 155 อ่าน.
172 179 พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำข้าราชการ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 269 อ่าน.
173 180 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 100 อ่าน.
174 181 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 96 อ่าน.
175 182 ข้อมูลสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ข้อมูลสถานการณ์ (โควิด-19) 115 อ่าน.
176 183 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียน phanupong หนังสือเวียน 202 อ่าน.
177 184 ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการการสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ tom_it หนังสือเวียน 143 อ่าน.
178 185 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 204 อ่าน.
179 186 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (ตรวจบัญชีสหกรณ์) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 258 อ่าน.
180 187 วันออกพรรษาปี 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 282 อ่าน.
181 188 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือฯ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 313 อ่าน.
182 189 ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 245 อ่าน.
183 190 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ธนารักษ์ร้อยเอ็ด) tom_it หนังสือเวียน 128 อ่าน.
184 191 ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 240 อ่าน.
185 192 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก ทางหลวงท้องถิ่นฯ (ทต.หนองพอก) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 111 อ่าน.
186 193 รู้จัก ววน. ระบบวิทนาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 114 อ่าน.
187 194 แผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (โควิด-19) 99 อ่าน.
188 195 การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 2403 อ่าน.
189 196 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2565 phanupong รายงานการประชุมฯ 178 อ่าน.
190 197 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 498 อ่าน.
191 198 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สนง.ที่ดินจังหวัด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 132 อ่าน.
192 199 พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 116 อ่าน.
193 200 เชิญชวนผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 113 อ่าน.
194 201 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 110 อ่าน.
195 202 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง (เทศบาลตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 165 อ่าน.
196 203 ด่วน./รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 135 อ่าน.
197 204 สื่อประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย ปี ๒๕๖๕ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 178 อ่าน.
198 205 ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 326 อ่าน.
199 206 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 207 อ่าน.
200 207 ด่วน./ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา จนท.บันทึกข้อมูล 2 phanupong กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 247 อ่าน.
201 208 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2565 phanupong หนังสือเวียน 241 อ่าน.
202 209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.กู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 110 อ่าน.
203 210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 133 อ่าน.
204 211 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 547 อ่าน.
205 212 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1 tom_it หนังสือเวียน 171 อ่าน.
206 213 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2 tom_it หนังสือเวียน 141 อ่าน.
207 214 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 tom_it หนังสือเวียน 216 อ่าน.
208 215 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 tom_it หนังสือเวียน 223 อ่าน.
209 216 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 tom_it หนังสือเวียน 239 อ่าน.
210 217 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 tom_it รายงานการประชุมฯ 128 อ่าน.
211 218 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 tom_it รายงานการประชุมฯ 260 อ่าน.
212 219 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 tom_it รายงานการประชุมฯ 244 อ่าน.
213 220 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 tom_it รายงานการประชุมฯ 274 อ่าน.
214 221 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 tom_it รายงานการประชุมฯ 295 อ่าน.
215 222 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 tom_it หนังสือเวียน 264 อ่าน.
216 223 รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง) tom_it มัลติมีเดย-วีดีโอ 1120 อ่าน.
217 224 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 29 พ.ย. 2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 485 อ่าน.
218 225 รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 phanupong รายงานการประชุมฯ 339 อ่าน.
219 226 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 98 อ่าน.
220 227 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 80 อ่าน.
221 228 จ้างเหมาจัดทำบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 73 อ่าน.
222 229 รายงานจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกของจังหวัดร้อบเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 79 อ่าน.
223 230 รายงานขอจ้างเหมาจัดทำหนังสือข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 92 อ่าน.
224 231 รายงานขอจ้างเหมาจัดบูธประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 91 อ่าน.
225 232 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 165 อ่าน.
226 233 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 107 อ่าน.
227 234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (7หลัง) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 108 อ่าน.
228 235 รายงานผลการดำเนินงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 168 อ่าน.
229 236 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 132 อ่าน.
230 237 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 109 อ่าน.
231 238 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 112 อ่าน.
232 239 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 121 อ่าน.
233 240 ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 109 อ่าน.
234 241 แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สสจ.รอ.) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 125 อ่าน.
235 242 เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) tom_it หนังสือเวียน 347 อ่าน.
236 243 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2565 tom_it รายงานการประชุมฯ 282 อ่าน.
237 244 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ปรับปรุงอาคารสำนักงาน) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 95 อ่าน.
238 245 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 164 อ่าน.
239 246 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้และทฤษฎีครั้งที่ 1 (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 205 อ่าน.
240 247 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเทศบาลตำบลโพนสูง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 166 อ่าน.
241 248 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.พมจ.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 265 อ่าน.
242 250 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "Global Gender Talk Series @ Roiet" phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 82 อ่าน.
243 251 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (ปฏิรูปที่ดิน รอ. phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 79 อ่าน.
244 252 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 70 อ่าน.
245 253 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 137 อ่าน.
246 254 ประธานพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 87 อ่าน.
247 255 วันต่อต้านคอรับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 125 อ่าน.
248 256 มหกรรมเกษตรยั่งยืน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 103 อ่าน.
249 257 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 admin101 กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 259 อ่าน.
250 258 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2565 phanupong รายงานการประชุมฯ 311 อ่าน.
251 259 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2565 phanupong ระเบียบวาระการประชุมฯ 391 อ่าน.
252 260 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 102 อ่าน.
253 261 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) phanupong กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 92 อ่าน.
254 262 ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 168 อ่าน.
255 263 ผลการออกฉลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 1475 อ่าน.
256 264 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566" tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 149 อ่าน.
257 265 ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 tom_it หนังสือเวียน 373 อ่าน.
258 266 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต tom_it หนังสือเวียน 239 อ่าน.
259 267 Application "เรียกช่าง" tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 97 อ่าน.
260 268 รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 6 อัตรา tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 91 อ่าน.
261 269 ผลการคัดเลือกการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 93 อ่าน.
262 270 รายงานการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 101 อ่าน.
263 271 ทุนเรียนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 3 โครงการ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 85 อ่าน.
264 272 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 208 อ่าน.
265 273 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 233 อ่าน.
266 274 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 264 อ่าน.
267 275 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ ITA ประจำปี 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 79 อ่าน.
268 276 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 74 อ่าน.
269 277 เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 73 อ่าน.
270 278 ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบแสดงผลภาพ สำหรับห้องประชุม tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 98 อ่าน.
271 279 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา" tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 88 อ่าน.
272 280 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทำความเข้าใจในระบบE-GP เฟส 5" tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 92 อ่าน.
273 281 รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 308 อ่าน.
274 282 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการ/คณะกรรมการการเลือกตั้ง tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 85 อ่าน.
275 283 ขอเชิญร่วมทำบุญ สมทบทุนสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 92 อ่าน.
276 284 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเรือนจำจังหวัด พ.ศ.2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 79 อ่าน.
277 285 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 60 อ่าน.
278 286 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 86 อ่าน.
279 287 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 128 อ่าน.
280 288 ผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียน tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 131 อ่าน.
281 289 หนังสือรวบรวมผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์จังหวัดปัตตานี tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 89 อ่าน.
282 290 ค่านิยม 11 ประการของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 138 อ่าน.
283 291 ประกอบพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 109 อ่าน.
284 292 แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 121 อ่าน.
285 293 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 79 อ่าน.
286 294 สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 135 อ่าน.
287 295 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศบาลตำบลหนองพอก อาคาร คสล.3ชั้น tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 93 อ่าน.
288 296 ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 191 อ่าน.
289 297 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 170 อ่าน.
290 298 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 tom_it หนังสือเวียน 122 อ่าน.
291 299 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 151 อ่าน.
292 300 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 194 อ่าน.
293 301 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 204 อ่าน.
294 302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 123 อ่าน.
295 303 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 tom_it หนังสือเวียน 104 อ่าน.
296 304 หลักสูตร "ระบบการคำนวณราคากลางและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง" tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 96 อ่าน.
297 305 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 157 อ่าน.
298 306 รับสมัครบุคคลผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 153 อ่าน.
299 307 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2566 tom_it หนังสือเวียน 208 อ่าน.
300 308 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 192 อ่าน.
301 309 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 130 อ่าน.
302 310 ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ tom_it หนังสือเวียน 83 อ่าน.
303 311 ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบฯ 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 34 อ่าน.
304 312 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นของ สป.มท. tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 58 อ่าน.
305 313 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2565 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 31 อ่าน.
306 314 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 38 อ่าน.
307 315 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2565 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 55 อ่าน.
308 316 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2566 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 31 อ่าน.
309 317 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 53 อ่าน.
310 318 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2566 tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 42 อ่าน.
311 319 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 30 อ่าน.
312 320 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลเกษตรวิสัย tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 112 อ่าน.
313 321 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลศรีสมเด็จ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 128 อ่าน.
314 322 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 50 อ่าน.
315 323 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข็มพลาสติก จำนวน 8 รายการ admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 26 อ่าน.
316 324 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (รพ.รอ.) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 22 อ่าน.
317 325 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (รพ.รอ.) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 25 อ่าน.
318 326 แผนจ้างเหมาดูแลและซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (รพ.รอ.) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 25 อ่าน.
319 327 แผนเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล (รพ.รอ.) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 24 อ่าน.
320 328 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 24 อ่าน.
321 329 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 เครื่อง admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 28 อ่าน.
322 330 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 4 เครื่อง admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 42 อ่าน.
323 331 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 250,000 ฟอง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 51 อ่าน.
324 332 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 56 อ่าน.
325 333 พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 64 อ่าน.
326 334 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 63 อ่าน.
327 335 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 61 อ่าน.
328 336 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 48 อ่าน.
329 337 เปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน tom_it หนังสือเวียน 28 อ่าน.
330 338 ย้ายที่ตั้งสำนักงบประมาณ tom_it หนังสือเวียน 92 อ่าน.
331 339 ประกาศ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรง (ฉบับที่ 12) tom_it หนังสือเวียน 98 อ่าน.
332 340 รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน tom_it หนังสือเวียน 68 อ่าน.
333 341 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 77 อ่าน.
334 342 ประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 33 อ่าน.
335 343 ประกาศ การเช่าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด tom_it หนังสือเวียน 92 อ่าน.
336 344 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 62 อ่าน.
337 345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ หลัง tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 41 อ่าน.
338 346 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) admin101 กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 35 อ่าน.
339 347 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 115 อ่าน.
340 348 ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 108 อ่าน.
341 349 รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 tom_it รายงานการประชุมฯ 82 อ่าน.
342 350 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 140 อ่าน.
343 351 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 44 อ่าน.
344 352 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1909) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 25 อ่าน.
345 353 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1433) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 40 อ่าน.
346 354 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1497) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 43 อ่าน.
347 355 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 60 อ่าน.
348 356 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 105 อ่าน.
349 357 ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 54 อ่าน.
350 358 กำหนดยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2566 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 32 อ่าน.
351 359 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 27 อ่าน.
352 360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583) 34 อ่าน.
353 361 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 43 อ่าน.
354 362 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือการวินิจฉัยร้องทุกข์ กทม. tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 33 อ่าน.
355 363 การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 20 อ่าน.
356 364 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 7 อ่าน.
357 365 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 9 อ่าน.
358 366 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 13 อ่าน.
359 367 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583) 24 อ่าน.
360 368 แนวทางการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 12 อ่าน.
361 369 ประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 11 อ่าน.
362 370 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 tom_it ระเบียบวาระการประชุมฯ 41 อ่าน.
363 371 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2566 tom_it รายงานการประชุมฯ 23 อ่าน.
364 372 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 tom_it กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583) 9 อ่าน.